På väg mot CO₂-neutralitet – intervju med TePes Marketing & Innovation Director

Report this content

Ett arbete i linje med de 17 globala målen för hållbar utveckling kräver engagemang, kreativitet och ambitiösa mål. Vi pratade med Helena Ossmer Thedius, Marketing and Innovation Director på TePe, för att ta reda på mer om företagets resa mot CO₂-neutralitet och hur de agerar för att bekämpa klimatförändringarna.

TePe strävar mot att uppnå CO₂-neutralitet för alla produkter år 2022. Hur kommer det sig att ni har satt ett så ambitiöst mål?

– Klimatförändringarna och deras effekter är en av vår tids största utmaningar. Vi är tvungna att minska koldioxidutsläppen och gå mot ett fossilfritt samhälle. På TePe vill vi bidra till en positiv utveckling. Vårt CO₂-neutralitetsmål för 2022 kommer att driva våra hållbarhetsinitiativ framåt och är ett steg på vägen mot vårt övergripande mål att bli ett CO₂-neutralt företag, säger Helena Ossmer Thedius.

Vilken var utgångspunkten för detta mål?

– Vi frågade oss själva: Vad är det viktigaste vi på TePe kan göra för klimatet, och var finns vår största miljöpåverkan? Vi gjorde en väsentlighetsanalys som pekade ut innovation, material och koldioxidavtryck som särskilt viktiga områden. I nästa steg tog vi fram en livscykelanalys av våra produkt- och förpackningsmaterial för att beräkna hur övergången till förnybara källor påverkar vårt koldioxidavtryck.

Helena Ossmer Thedius förklarar att analysen beräknar koldioxidutsläppen under en produkts hela livscykel – från utvinning och bearbetning av råmaterial, produkttillverkning, distribution och användning, till återvinning eller slutförvaring. TePes livscykelanalys visade att de åtgärder man redan tagit i fråga om resurshantering – användning av 100 % grön energi i produktionen och reducerat avfall – var relevanta, men att det fanns förbättringsmöjligheter inom råmaterial, transporter och hanteringen av produkterna i slutet av deras livscykel.

– Frågan om råmaterial var en naturlig startpunkt eftersom det är något vi kan ha ett direkt inflytande över. Vid vår anläggning i Malmö har vi möjlighet att testa och implementera nya material i produktionsprocessen, samtidigt som det är en ständig utmaning att hitta förnybara råmaterial som motsvarar vår höga standard.

Ert fokus på hållbara material har lett till att ni introducerat produkter av biobaserad plast. Varför fortsätter ni använda plast?

– Plast är och kommer inom överskådlig framtid att vara ett överlägset material för våra produkter i fråga om hygien, kvalitet och effektivitet. Men det är viktigt att tänka i nya banor kring råmaterial. Idag kan plast tillverkas av olika typer av biomassa. Dock utforskar vi ständigt möjligheterna vad gäller fossilfria alternativ.

Ni fortsätter alltså att undersöka miljövänliga material, men hur går ni vidare med övriga åtgärder för att minska koldioxidavtrycket?

– Nu går vi djupare in på hållbara transportmetoder och lösningar för slutet av produkternas livscykel, kort uttryckt, vad som sker med produkten när den tjänat sitt syfte för konsumenten. Det pågår en spännande utveckling i fråga om exempelvis kemisk återvinning, vilket skulle underlätta övergången från en linjär till en cirkulär produktion.

– Vi strävar mot en cirkulär ekonomi där produkter och material hela tiden kan förnyas, men det är inte möjligt för en enskild aktör att driva en sådan utveckling – att hitta strategiska samarbetspartners och engagera sig i hållbar teknik är därför helt avgörande. Men vi har också höga ambitioner med vårt arbete. Att uppnå CO₂-neutralitet är ett viktigt åtagande på vår resa mot en hållbar framtid, avslutar Helena Ossmer Thedius.

För mer information, kontakta:
Helena Ossmer Thedius
Marketing & Innovation Director
TePe Munhygienprodukter AB
helena.thedius@tepe.com
+46 40 670 11 00

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar