Delårsrapport januari - juni 2018 Teracom Group - Ett bra resultat och krishantering i praktiken

Teracom Group redovisar idag sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2018.

JANUARI – JUNI 2018 I SAMMANDRAG

  • Intäkter 974 (968) MSEK
  • Rörelseresultat 268 (213) MSEK
  • Soliditet 78 (70)

Koncernchefens kommentarer:
Ett bra resultat och krishantering i praktiken
Den goda resultatutveckling vi visade under första kvartalet har bibehållits tack vare en hög kostnadsmedvetenhet och ständiga effektiviseringar i verksamheten. Effektiviseringarna har gjorts för att fullfölja anpassningen av organisationen efter försäljningen av våra verksamheter inom betal-tv. Vi fortsätter vårt effektiviseringsarbete genom att systematiskt utveckla våra arbetsmetoder för att kostnadseffektivt bygga och driva nät med hög säkerhet och beredskap. Vi ska på effektivast möjliga sätt ha redundans, reservutrustning, bemanning och rutiner för att alltid ha extremt hög tillgänglighet och kunna hantera olika krissituationer.

Möjlighet till kommunikation mellan alla inblandade parter vid en krishantering samt information som VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) är helt avgörande för en bra hantering av en krissituation. Under sommarens omfattande skogsbränder har Teracoms krisberedskap för Public Service (tv, radio och VMA) och Rakel (blåljusnätet) verkligen satts under hårt tryck. Att hantera konsekvenser och behov vid stora bränder på många platser samtidigt ger enorma utmaningar för alla inblandade. Jag vill därför passa på och rikta ett stort tack till alla som har gjort fantastiska insatser; Alla ni på Teracom som har jobbat dag och natt med att se till att reservutrustningar och nätförstärkningar har kommit på plats; All lokal räddningspersonal och alla frivilliga som hjälpt oss att skydda viktig infrastruktur och aktivt bidragit till vår förståelse hur bränderna utvecklas; Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som har prioriterat medieberedskap. Listan kan göras mycket längre. Det här har varit en situation där många har hjälpt till och där lokal handlingskraft ofta har varit avgörande.

Bakom Teracoms beredskapsförmåga ligger de krav som Public Service sedan länge har ställt på oss som leverantör. Krav som har bibehållits oberoende av omvärldsläget. Det är ingen slump att Public Service-utredningen i sitt senaste betänkande lyfter fram marknätets oumbärliga funktion för landstäckning och krisberedskap.

Parallellt med krisinsatser rullar den vanliga verksamheten på med förlängda avtal inom både tv och radio samt ökande beställningar från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.
Tre nya nationella kommersiella radiokanaler började sända i Sverige den 1 augusti och Teracom har fått förmånen att vara med och bidra till utvecklingen av mångfalden i radiobranschen. Under kvartalet har många medarbetare i Teracom arbetat intensivt för att bygga ett nytt nationellt FM-radionät åt Nordic Entertainment Group (NENT), tidigare MTG Radio. Samarbetsklimatet är gott i radiobranschen och intensiva informationsinsatser pågår från alla inblandade parter så att lyssnarna snabbt ska kunna ratta in de nya kanalerna. Många bolag har velat vara med och sända nationellt vilket verkligen visar att radion är ett medium att räkna med under lång tid framöver.

Svenska regeringen har ännu inte lämnat något besked i blåsljusnätsfrågan. Under våren har vi fortsatt att planera och förbereda så att vi snabbt kan agera när ett beslut kommer. Teracoms tillgångar och kompetens kommer att vara viktiga delar i ett sådant nät.
Åsa Sundberg
Vd och koncernchefFör mer information:

Roger Wessulv, CFO Teracom Group, 08-555 420 00, roger.wessulv@teracom.se 

Marcus Hartmann, kommunikationschef Teracom AB 0703-10 17 63, marcus.hartmann@teracom.se

Teracom pressavdelning, 08-555 421 55


Fakta om Teracom Group

Teracom Group ägs av svenska statet och består av Teracom AB i Sverige och Teracom A/S i Danmark.Teracom erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Koncernen är ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle. Koncernen bidrar till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett. Teracom AB sänder ut radio och tv, samt erbjuder robusta och moderna kommunikationslösningar till företag och organisationer. Mer information finns på www.teracom.se 

Taggar:

Om oss

Teracom Group består av Teracom AB och Teracom A/S. Via bolagen erbjuds tjänster inom radio, tv, telekom samt inplaceringar och service i den rikstäckande infrastrukturen i Sverige och Danmark. Mer information finns på www.teracom.se

Prenumerera