Mediepolitiska beslut påverkar, men marknätets styrka består

Under det första kvartalet meddelade regeringen sin ambition att frigöra 700 MHz-bandet för annan användning än digital-tv från och med den 1 april 2017. Detta beslut var relativt oväntat då en utrymning kräver en frekvenssamordning med grannländerna. Övriga Europa planerar en övergång först efter år 2020. PTS har därför fått i uppdrag av regeringen att genomföra frekvenssamordningen.

- Beslutet till trots välkomnar vi ett besked i frågan. Vi kommer nu att tidigarelägga planerade investeringar i ny och mer effektiv sändningsteknik. Vi kommer att göra vårt yttersta för att genomföra en smidig teknikövergång. Våra kunder ska inte bli drabbade – oavsett om det gäller privatpersoner eller företag som nyttjar våra tjänster. Den forcerade övergången kommer dock att innebära betydande merkostnader. I dagsläget bedömer vi dessa uppgå till i storleksordningen 300 MSEK, säger Åsa Sundberg, vd och koncernchef för Teracom Boxer Group.

Hela 85 kanaler ansökte om nya sändningstillstånd i marknätet hos Myndigheten för radio och tv (MRTV). Den 31 mars meddelade de att totalt har 51 nationella och 6 regionala kanaler fått tillstånd, vilket är ungefär lika många tv-kanaler som idag. Bland annat Aftonbladet TV och Al Jazeera beviljades sändningstillstånd. Av de nationella kanalerna fick elva möjlighet att sända i högupplöst format, vilket närmast ger en fördubbling av hdtv-utbudet i marknätet. Tillstånden gäller från den 1 april 2014 till och med 31 mars 2020.

- Mycket glädjande är att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap valde Teracom som ny leverantör för sitt nät Rakel (det nationella kommunikationssystemet för samverkan och ledning avseende samhällets krishantering). Avtalet omfattar drift, underhåll och kundstöd. Avtalet löper på 7 år med option om 3 års förlängning, säger Åsa Sundberg.

Kvartalets rörelseresultat försämrades med 38 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2013 och uppgick till 139 MSEK. Av denna minskning kan 17 MSEK hänföras till engångsposter, vilka främst avser nedskrivning av tillgångar för nedlagda produkter, och att vi har utökat satsningen på produktutveckling. Föregående år innehöll dessutom en positiv resultatpåverkan av försäljningen av Hörbystationen.

- I Danmark har Boxer nu kunnat påbörja försäljningen av abonnemang till lägenhetsinnehavare i Köpenhamn, då Teracom Danmark har förstärkt inomhustäckningen i området. Det ska bli spännande att följa utvecklingen då detta öppnar upp en helt ny marknad för oss. Boxers kundtjänst blev även utsedda till Danmarks bästa. Detta är viktiga steg för att bli den mest kundfokuserade medieoperatören i Norden, avslutar Åsa Sundberg.

Åsa Ragnar, HR- och kommunikationsdirektör Teracom Boxer Group, 46 708 84 34 94, asa.ragnar@teracomboxer.com

Teracom Boxer Group är en nordisk medieoperatör bestående av marknadsbolagen Teracom Sverige och Teracom Danmark som bedriver nätverksamhet inom marksänd tv, radio och network services. Boxer Sverige och Boxer Danmark bedriver betal-tv-verksamhet inom främst marksänd tv. Den geografiska marknaden spänner över Sverige och Danmark. Teracom Boxer Group ägs till 100 procent av svenska staten. År 2013 omsatte Teracom Boxer Group drygt 3,9 miljarder kronor och hade 710 anställda. Mer information finns på www.teracomboxergroup.som

Taggar:

Om oss

Teracom Group består av Teracom AB och Teracom A/S. Via bolagen erbjuds tjänster inom radio, tv, telekom samt inplaceringar och service i den rikstäckande infrastrukturen i Sverige och Danmark. Mer information finns på www.teracom.se