Teracom Group säljer Boxer Danmark

Affären mellan Teracom Group och den danska koncernen SE Group har godkänts av den danska radio- och tv-nämnden, vilket offentliggjordes kl 14.00 idag. Tidigare i september godkände den danska konkurrensmyndigheten affären och den kan därmed slutföras. 

Den 15 december 2016 meddelade Teracom Group att en överenskommelse var nådd med den danska koncernen SE Group om en överlåtelse av Boxer TV A/S i Danmark. Därefter har affären varit föremål för utredning av danska myndigheter, dels den danska konkurrensmyndigheten, dels danska radio- och tv-nämnden.

Affären är en mycket viktig del av Teracoms strategiförändring där verksamheten uteslutande ska fokusera på nätaffärer och förvaltning samt utveckling av robusta och säkra nättjänster, såväl för utsändning av tv och radio som kommunikation avsedd för samhällsviktig verksamhet, till exempel det svenska blålljusnätet Rakel.

Boxer TV A/S är tv-leverantör i det danska digitala marknätet för tv och har drygt 280 000 kunder. I affären ingår hela Boxer Danmarks verksamhet, inklusive kundbas.

Boxer A/S har sedan starten varit en central del av Teracom Groups verksamhet. Det avgörande skälet till försäljningen är bedömningen att Boxer TV A/S har bäst möjligheter att fortsätta utvecklas positivt med SE Group.

Efter försäljningen består Teracom Group av Teracom AB i Sverige och Teracom A/S i Danmark.

För mer information:

Marcus Hartmann, kommunikationschef Teracom AB 0703 10 17 63, marcus.hartmann@teracom.se

Fakta om Teracom Group

Teracom Group ägs av svenska statet och består av Teracom AB i Sverige och Teracom A/S i Danmark.Teracom erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Koncernen är ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle. Koncernen bidrar till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett. Teracom AB sänder ut radio och tv, samt erbjuder robusta och moderna kommunikationslösningar till företag och organisationer. Mer information finns på www.teracom.se 

Om oss

Teracom Group består av Teracom AB och Teracom A/S. Via bolagen erbjuds tjänster inom radio, tv, telekom samt inplaceringar och service i den rikstäckande infrastrukturen i Sverige och Danmark. Mer information finns på www.teracom.se

Prenumerera