Antennbyte på tv-masten i Örnsköldsvik Ås

Under tiden 3 maj – 9 juni kommer Teracom att genomföra ett omfattande underhållsarbete på sändarstationen Örnsköldsvik Ås. Arbetet består av att byta ut den ordinarie antennen som sitter högst upp i masten. 

Teracom AB genomför för närvarande en frekvensomläggning i marknätet för att frigöra 700 MHz-bandet, och för att säkerställa att tittarna ska få samma utbud som idag. Arbetet, som inleddes i mars 2016 och kommer att pågå till och med våren 2017, innebär att frekvenser för tv-sändningarna i marknätet ska bytas. I slutändan betyder det en helt ny frekvensplan för hela landet.

För att kunna sända ut med nya de nya frekvenserna behöver antennen bytas ut. Arbetet med frekvensomläggningarna i Örnsköldsviksområdet kommer att ske i slutet av augusti.

Underhållsarbetet medför att alla marksända tv-sändningar från Örnsköldsvik Ås kommer att distribueras med en tillfällig antenn. Detta innebär att vissa hushåll kan få försämrade mottagningsmöjligheter under perioden och några kan tyvärr också drabbas av ”svart i rutan”.

Mer information om arbetet med 700 MHz-bandet kan du hitta här: https://www.teracom.se/privat/kundtjanst/700-utrymningen/om-700-utrymningen/


Presskontakt

Marcus Hartmann, presschef Teracom Boxer Group,

08-555 421 55

070-310 17 63

marcus.hartmann@teracomboxer.com

Teracom AB är ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle. Företaget bidrar till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett. Teracom AB sänder ut radio och tv, samt erbjuder robusta och moderna kommunikationslösningar till företag och organistationer.

Teracom AB är en del av Teracom Boxer Group. Koncernen består av Teracom och Boxer, i Sverige och i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se, samt www.teracomboxer.com

Om oss

Teracom AB erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Företaget är en del av Teracom Group som består av Teracom i Sverige samt Teracom i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se.