Bredbandsnätet i Dalarna invigt!

Måndagen den 6 december invigdes den första etappen av bredbandsnätet i Dalarna. När nätet är helt färdigställt får drygt 97 procent av Dalarnas befolkning tillgång till bredband.

Den första etappen av bredbandsnätet är nu klar och omfattar närmare 95 orter. Ytterligare orter färdigställs kontinuerligt och i början av januari kommer fler än 300 av de totalt 450 orterna som omfattas av utbyggnaden att vara lanserade. – Det här är en milstolpe för vårt bredbandsprojekt i Dalarna. Vi har jobbat intensivt hela hösten för att bli klara med denna första etapp. Nu hoppas vi att det blir full fart på julförsäljningen i våra premiärorter, säger Göran Arvedahl, tf vd på Teracom. För företagen och hushållen innebär Teracoms öppna bredbandsnät en valfrihet i och med att vi i dagsläget kan erbjuda tio tjänsteleverantörer med olika internettjänster. I bredbandsnätet innehar Teracom en neutral roll, vilket innebär att tjänsteleverantörerna konkurrerar på lika villkor. I dagsläget har avtal tecknats med tjänsteleverantörerna Bahnhof Internet, Bitnet, Bredbandsbolaget, Bredband2, Calypso Internetservice, IT-huset, Kringdata, NetIT, Rix telecom och Tyfon. De som bor i Dalarna kommer således att via bredbandsnätet få tillgång till en mångfald av tjänster, som snabbare internetuppkoppling, billigare telefoni och ett större utbud av tv, film och musik. Bredbandssatsningen ger också bättre förutsättningar för framtida hemsjukvård och för kommuner och landsting att utveckla sina verksamheter. Bredbandsnätet bedöms även vara en av de viktigare regionala tillväxtfaktorerna i Dalarna. Företag med en geografiskt spridd verksamhet kan snabbare överföra datatrafik mellan enheterna och på så sätt samutnyttja resurser, som till exempel ekonomisystem. Dessutom får de möjlighet att nå ut till en större marknad via en bredbandig internetförbindelse. För ytterligare information, kontakta: Ann-Christin Jonell, Dalarnas Kommunförbund, 023- 77 70 12 Christer L Lundin, informationschef, Teracom tel: 0708-912027

Om oss

Teracom AB erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Företaget är en del av Teracom Group som består av Teracom i Sverige samt Teracom i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se.

Dokument & länkar