FMV tecknar avtal med Teracom om säker nätlösning för luftlägesinformation

Teracom AB, får utökat förtroende av Försvarets Materielverk (FMV) att leverera säker nätlösning för distribution av Försvarsmaktens luftlägesinformation (FMB/LuLis). Avtalet omfattar att Teracom levererar installation, distribution, samt drift och service under en tioårsperiod. Ordervärdet omfattar cirka 76 miljoner kronor.

-   Vi är stolta att få utveckla samarbetet med Försvarsmakten och fortsätta bidra till Sveriges totalförsvar. Att tillhandahålla den här typen av lösningar med höga krav på robusthet och säkerhet samt att leverera oavsett, även i krissituationer, ligger helt i linje med Teracom ABs verksamhet och position, säger Pär Fredén Försäljningsdirektör på Teracom.

Försvarsmakten samlar via FMB/LuLis in luftlägesinformation som sedan distribueras till användare inom armén, marinen och flygvapnet. Informationen används både för varning och bekämpning av hot. Distributionen sker i Teracoms marknät bestående av ett stort antal master som via sin utbredning och effektiva utsändningsteknik ger en täckning av cirka 90% av Sveriges yta. Det nya avtalet omfattar även transmissionslösning i Teracoms rikstäckande stamnät. Systemet för luftlägesinformation utgör en viktig del av Sveriges totalförsvar. 

Per G Borgå, produktchef Säkra nät, 070-881 17 22, per.g.borga@teracom.se

Marcus Hartmann, presschef Teracom Boxer Group, 070-310 17 63, marcus.hartmann@teracomboxer.com

Teracom erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Teracom AB är ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle. Företaget bidrar till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett. Teracom AB sänder ut radio och tv, samt erbjuder robusta och moderna kommunikationslösningar till företag och organisationer.

Teracom AB är en del av Teracom Boxer Group. Koncernen består av Teracom AB i Sverige och Teracom A/S samt Boxer A/S i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se, samt www.teracomboxer.com

Om oss

Teracom AB erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Företaget är en del av Teracom Group som består av Teracom i Sverige samt Teracom i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se.