Pilotprojekt för energibesparing på Gävle Skogmur tv-station

Teracom driver ett projekt kallat Pilotsite Energibesparing med målet att minska energianvändning och samtidigt minska beräknat CO2-utsläpp från Teracoms storstationer. Projektet ska utifrån de tekniska lösningar som testas, sammanställa en rapport som sedan kan ligga till grund för att utföra förbättringar på andra storstationer med samma förutsättningar.

 

Tanken med de förbättringar som ska testas på pilotstationen är att öppna upp för helt nya och innovativa lösningar. Efter det ska det ske en utvärdering av vad som kan vara lämpligt att satsa på för storstationerna i framtiden.

- Teracom gör ständigt förbättringar inom energibesparing när vi uppgraderar aktiv utrustning. Nu vill vi även se vad det går att göra för insatser för att minska energianvändningen och CO2-utsläppen även för byggnaden, värme, belysning, ventilation, matning av kraft samt reservkraft, säger Mattias Öhman affärsområdeschef Telekom på Teracom AB. Ett av våra företagsövergripande mål är att minska vår beräknade klimatpåverkan med 3 % årligen. Vi vill vara med och bygga ett mer hållbart samhälle.

 

Fakta om Pilotsite Energibesparing

Projektet har pekat ut en pilotsite och två referenssiter för att kunna mäta och jämföra dem emellan allt eftersom nya lösningar implementeras på pilotsiten. Pilotsiten är Gävle Skogmur FM/TV station och referenssiterna är Skövde FM/TV station och Nässjö FM/TV station. Stationerna är utpekade eftersom de är så lika varandra som möjligt utifrån byggnaden (de är byggda utifrån samma ritningar), energianvändning enligt senaste statistik, yttre väderförhållanden (stationerna har väldigt lika medeltemperaturer) och alla tre stationerna är bemannade och servicepersonal utgår från dessa stationer för sitt fältarbete, samt har visst kontorsarbete på stationen också.

Utförande

Projektet börjar med att göra en grundlig nulägesmätning och energianalys på alla tre stationer för att se hur energianvändningen ser ut idag och hur konditionen är på fastigheten. Mätningarna och energianalyserna görs av energikonsultföretaget Greencon som har fått uppdraget utföra detta på samtliga tre stationerna. Energianalysen som Greencon sammanställer kommer även innehålla åtgärdsförslag på förbättringar som kan genomföras på stationerna.

Under vecka 7 påbörjade Greencon utplacering av mätningar på Gävle Skogmur station.

Mätningarna av Nässjö och Skövde startade under vecka 8.

Efter att energianalysen är genomförd kommer nästa fas i projektet startas som innebär att se över vilka åtgärder och förbättringar som ska genomföras.

Projektet kommer att pågå fram till och med första kvartalet 2017.

 

Presskontakt

Marcus Hartmann, presschef Teracom Boxer Group, 070-310 17 63 marcus.hartmann@teracomboxer.com

Kontakt Greencon energi & miljö AB

Magnus Hedin, 026-497 93 31

magnus.hedin@greencon.se

Teracom AB är ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle. Företaget bidrar till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett. Teracom AB sänder ut radio och tv, samt erbjuder robusta och moderna kommunikationslösningar till företag och organistationer.

Teracom AB är en del av Teracom Boxer Group. Koncernen består av Teracom och Boxer, i Sverige och i Danmark. Mer information finns på b2b.teracom.se, samt www.teracomboxer.com

Om oss

Teracom AB erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Företaget är en del av Teracom Group som består av Teracom i Sverige samt Teracom i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se.

Citat

Ett av våra företagsövergripande mål är att minska vår beräknade klimatpåverkan med 3 % årligen. Vi vill vara med och bygga ett mer hållbart samhälle.
Mattias Öhman, affärsområdeschef Telekom