Teracom tecknar FM-avtal med Sveriges Radio

Teracom har efter en offentlig upphandling fått det fortsatta förtroendet att leverera ett landstäckande markbaserat nät för FM och RDS till Sveriges Radio.

Sveriges Radio inledde upphandlingen i april 2015. Grundkraven från Sveriges Radio är en fortsatt befolkningstäckning på minst 99,8% men med en fortsatt skärpning av kraven på driftsäkerhet och robusthet.

Det befintliga FM-nätet möter redan idag höga krav på tillgänglighet och står emot mycket stora påfrestningar som exempelvis omfattande strömavbrott och kraftiga stormar. Det är därför FM-nätet också är den primära kommunikationskanalen för krisinformation och Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA).

Avtalet omfattar minst 8 år och är som längst 12 år. Leveransen är prisreglerad av Post- och Telestyrelsen, men bedöms vara värd minst 1,4 miljarder.

– Teracom har en lång historia av att designa och underhålla radio- och TV-nät. Med den kompetensen som bas har vi kunnat tillmötesgå Sveriges Radio i de långtgående krav som företaget ställer på tjänsten. Vi är mycket glada över att Sveriges Radio nu gett oss ett fortsatt förtroende som leverantör av denna viktiga tjänst både för samhället i stort och för allmänheten, säger Johnny Svedberg VD på Teracom AB.

Marcus Hartmann, presschef Teracom Boxer Group, 070-310 17 63 marcus.hartmann@teracomboxer.com

Teracom AB är ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle. Företaget bidrar till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett. Teracom AB sänder ut radio och tv, samt erbjuder robusta och moderna kommunikationslösningar till företag och organistationer.

Teracom AB är en del av Teracom Boxer Group. Koncernen består av Teracom och Boxer, i Sverige och i Danmark. Mer information finns på b2b.teracom.se, samt www.teracomboxer.com

Taggar:

Om oss

Teracom AB erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Företaget är en del av Teracom Group som består av Teracom i Sverige samt Teracom i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se.

Citat

Teracom har en lång historia av att designa och underhålla radio- och TV-nät. Med den kompetensen som bas har vi kunnat tillmötesgå Sveriges Radio i de långtgående krav som företaget ställer på tjänsten. Vi är mycket glada över att Sveriges Radio nu gett oss ett fortsatt förtroende som leverantör av denna viktiga tjänst både för samhället i stort och för allmänheten.
Johnny Svedberg, VD Teracom AB