Teracom vidtar åtgärder för förhöjd säkerhet

Teracom förser Sverige med TV, radio och kommunikationstjänster via drygt 600 master runt om i hela landet. Flera av masterna är också civila skyddsobjekt vilket kräver hög säkerhet. Säkerhetsfrågorna är högt prioriterade i organisationen och vi gör löpande bedömningar av risker och vidtar åtgärder därefter.

Det finns beredskap för exceptionella händelser såsom en saboterad mast. Teracoms ledning kommer med anledning av sabotaget mot Häglaredsmasten implementera ett utökat säkerhetspaket.

Följande åtgärder prioriteras:

  • Utökad vaktbevakning vid våra storstationer. En åtgärd som trädde i kraft vid misstanke om sabotage vid Häglaredsmasten. Vi gör dagligen bedömningar gällande vilken nivå denna vaktbevakning ska hålla på kort och längre sikt.
  • Utökad kameraövervakning vid våra storstationer.
  • Utökade larm vid inhägnaderna runt våra anläggningar.

-   Jag ser mycket allvarligt på händelsen i Borås där någon med berått mod saboterat Häglaredsmasten.  Oavsett vad som visar sig vara motivet bakom sabotaget höjer vi säkerheten vid våra anläggningar. Vi gör allt vi kan för att det här ska inte kunna hända igen, säger Johnny Svedberg, VD för Teracom AB.


För mer information kontakta:

Marcus Hartmann, presschef Teracom Boxer Group, telefon 08-55 54 21 55

Om oss

Teracom AB erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Företaget är en del av Teracom Group som består av Teracom i Sverige samt Teracom i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se.

Citat

Jag ser mycket allvarligt på händelsen i Borås där någon med berått mod saboterat Häglaredsmasten. Oavsett vad som visar sig vara motivet bakom sabotaget höjer vi säkerheten vid våra anläggningar. Vi gör allt vi kan för att det här ska inte kunna hända igen.
Johnny Svedberg, VD Teracom AB