Analyst Group: Aktieanalys på TerraNet - Nystart med högaktuell marknad i stark tillväxt

Report this content

TerraNet är ett svenskt bolag som för närvarande bedriver utvecklingsarbete för att anpassa Bolagets mjukvara utefter kunders olika produkter inom avancerat förarstöd och självkörande fordon. TerraNet adresserar en marknad av omfattande storlek och redan vid en mindre marknadsandel kan betydande intäkter genereras. Bolaget har idag pågående pilotprojekt med Volvo Cars och Volvo Trucks. I ett Base scenario estimeras en omsättning om 23,6 MSEK år 2023. Baserat på gjorda prognoser och en multipelvärdering, härleds ett potentiellt värde per aktie om 1,9 kr i ett Base scenario.

 
För fullständig aktieanalys läs här.
 
 
Den globala marknaden för V2X väntas växa kraftigt
 
TerraNets satsning inom kommunikation mellan fordon-till-fordon samt avancerat förarstöd och självkörande fordon är en teknikintensiv och starkt växande marknad. Autonoma fordon som helhet förväntas nå ett marknadsvärde om ca 7 000 miljarder dollar år 2050. TerraNet är b la verksamma inom marknaden för V2X (”Vehicle-to-Everything”) och trots en regulatorisk osäkerhet estimeras att investeringar inom V2X globalt kommer att växa med mer än 170 % mellan åren 2019 och 2022, vilket gynnar TerraNet. Det pågår just nu ett stort skifte i affärsområdena som befinner sig i stark tillväxt och där marknaden just nu kännetecknas av stora investeringar och goda förbättringsmöjligheter bl.a. inom säkerhet och positionering.
 
TerraNets bolagsstruktur skapar möjlighet till korsförsäljning
 
TerraNet har idag flera pågående pilotprojekt inom verksamhetsområdet Research samt samarbeten tillsammans med ett antal multinationella storföretag, såsom Volvo Trucks, Volvo Cars och Veoneer. verksamhetsområdet Research ses som ett insteg till att sluta renodlade konsultavtal på kort sikt och för att utveckla och färdigställa en marknadsnära produkt för fordonsindustrin på längre sikt. TerraNets olika verksamhetsområden estimeras skapa synergier i form av ökad korsförsäljning, där TerraNets verksamhet i sin helhet väntas gynnas av bolagsstrukturen.
 
Unik marknadsposition kan leda till intressanta samarbetsavtal
 
I ett Base scenario förväntas TerraNet att kunna kapitalisera på sin unika marknadsposition och sluta strategiskt viktiga samarbetsavtal, vilket sammantaget ger ett motiverat pris per aktie om ca 1,9 kr.
 
Riskfaktorer
 
TerraNet verkar inom ett nischat affärsområde, där Bolagets produkterbjudande kräver en lång och komplex försäljningsprocess, vilket ökar risken. Den finansiella risken anses också vara hög då TerraNet fortfarande är ett utvecklingsbolag och inte är lönsamt.
 
 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/         
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på TerraNet. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva. 

Prenumerera