Byte av CFO

Anna Gallon lämnar sin tjänst som ekonomichef på Terranet den 21 januari och efterträds då av Mattias Larsson.  

Mattias Larsson har en civilekonom- och civilingenjörsexamen från Lunds universitet och kommer närmast från en tjänst som Vice President, Strategy and Finance på Orbital Systems. Han har dessförinnan en lång erfarenhet i branschen, dels från Sony Mobiles strategiorganisation och dels som managementkonsult inom telekommunikation på Accenture.

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se 
+ 46 70 742 50 18


OM TERRANET
TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar avsett för självkörande fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.  
www.terranet.se

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar