FFI PROJEKT ANG  5G-POSITIONERING FÖR ÖKAD FORDONSSÄKERHET

Report this content

Terranet har i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Veoneer, CEVT (China Euro Vehicle Technology som en del av Geely koncernen) samt Lunds Universitet beviljats ett Vinnova finansierat projekt avseende trafiksäkerhet och automatiserade fordon. . Utvecklingsprojektet finansieras med ett bidrag på 6,7 miljoner sek av FFI och löper under 2020-2021.
Terranet utvecklar mjukvara och algoritmer med fokus på radiobaserad positionering och navigering samt dynamisk tredimensionell bildanalys för att med hög noggrannhet lokalisera medtrafikanter i tät stadstrafik. FFI (Fordonsstrategisk Forskning och Innovation) är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin som finansierar forskning, innovation och utveckling med fokus på klimat, miljö och säkerhet. 

   
   

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se 
+ 46 70 332 32 62 
   

OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market

www.terranet.se 

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar