Förslag på ny styrelse i TerraNet

Report this content

Aktieägare som företräder ca 30 procent av rösterna på stämman har inkommit med följande förslag på ny styrelse i Bolaget:

  •       Anders Rantén (ordförande, nyval), VD i Upplands Bilforum. Tidigare bl a VD Malmö Aviation, VD ITP S.A.
  •       Michel Roig (ledamot, omval), Senior Vice President, Fingerprint Cards. Tidigare bl a General Manager, Aava Mobile, VP Marketing, Terranet.
  •       Lars Novak (ledamot, omval), Director Rich Messaging, Sinch. Tidigare R&D Manager, Sony Mobile och Ericsson.
  •       Karolina Bjurehed (ledamot, nyval), Head of Investment Relations, Volvo Cars Tech Fund. Tidigare Volvo Cars Innovation Partnerships, Volvo Cars Digital Innovation
  •       Arne Hansson (ledamot, nyval), VD IDEON Open AB. Tidigare VD Xh-Mobile, Sony Mobile, CFO Ericsson Mobile Platforms.
  •       Claes Lachmann (ledamot, nyval), Charlottenlunds Gård AB. Tidigare Head Private Banking Swedbank South, Head Wealth Management SEB.

Det föreslås att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Inför årsstämman den 15 maj har Conny Larsson (nuvarande ordförande) meddelat att han avböjer omval. Peter Janevik och Pär-Olof Johannesson har meddelat att de avböjer omval. Pär-Olof Johannesson kvarstår som VD.

Styrelsearvodet föreslås vara 200 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr var till övriga ledamöter.

Som information kommer också en Advisory Board upprättas med följande medlemmar:

  •       Mei Wen, Venture Catalyst, MSc Engineering, Oxford University, MBA Harvard Business School
  •       Heiner Schmeck, Business Developer, Terranet, Stuttgart (tidigare CEO Cartech och Sr Manager, Daimler)
  •       Anna Teyssot, Director Ventures Development and Integration Renault-Nissan-Mitsubishi, PhD Physics
  •       Stefan Tilk, Vice Chairman and CEO NEVS

   
För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

   
OM TERRANET

TerraNet utvecklar radio- och bildanalysbaserad mjukvara för avancerat förarstöd (ADAS) och autonoma fordon (AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

www.terranet.se

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar