Kundorderavrop för Terranet

Terranet har fått ett första kundorderavrop på ca 250 000 SEK inom ramen för ett nytt samarbetsavtal med en tier-1 leverantör inom tunga fordon. 

Kunden är en svensk och global verkstadskoncern och marknadsledare inom sitt segment.

Beställning avser utveckling av system kring telematik och kommunikationstjänster inom fordon-till fordonskommunikation.

Terranets kärnverksamhet är algoritm- och mjukvaruutveckling för aktiv fordonssäkerhet och självkörande fordon.  

Den unika kompetensen inom nätverksoptimering och uppkopplade fordon är en central del i projektet och exekverar Terranets långsiktiga strategi inom automotiveaffären, konstaterar bolagets VD Pär-Olof Johannesson

 

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se

+ 46 70 332 32 62

Christina Björnström, SVP Marketing & Sales
christina.bjornstrom@terranet.se

 

OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar avsett för självkörande fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se 

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 mars 2019 kl 08:40 CET  

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar