Ledning och styrelse i TerraNet tecknar nya aktier med stöd av teckningsoptioner

TerraNets VD och styrelseledamöter har tecknat motsvarande 50 000 nya aktier.

Samtliga styrelseledamöter och VD gör gemensam sak och utnyttjar sammanlagt 50 000 teckningsoptioner och tecknar lika många aktier A-aktier. Teckningsoptionerna tillhör ett program som ställdes ut under år 2014 och förfaller under oktober månad innevarande år. Bolaget får därmed ett tillskott om 825 000 kronor till eget kapital. Antalet aktier kommer att öka från 23 957 837 till 24 007 837 och aktiekapitalet kommer att öka från 23 957 837 kronor till 24 007 837 kronor efter registrering hos Bolagsverket.
   

För mer information kontakta:
Anna Gallon, CFO
investorrelations@terranet.se

+ 46 70 332 32 62
   

OM TERRANET
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bandbreddskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA, Kina och Indien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.
www.terranet.se 

Utsedd Certified Adviser till Terranet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar