Peter Janevik, Asta Zeros VD föreslås väljas in i TerraNets styrelse.

Report this content

Peter Janevik som är VD för Asta Zero föreslås väljas in som ordinarie styrelseledamot i TerraNet på kommande årsstämma fredagen den 17 maj.  

Peter har tidigare under åren innehaft många olika befattningar inom teknikutveckling, bl a teknikchef för AstaZero och olika chefsbefattningar inom Volvo Cars R&D. Under Volvotiden hade Peter även uppdrag på Jaguar Landrover i Storbritannien och i Volvo Cars kinaorganisation.

AstaZero är världens första fullskaliga oberoende testmiljö för framtida trafiksäkerhet. Anläggningen är unik eftersom olika trafikmiljöer gör det möjligt att testa avancerade säkerhetssystem och funktioner för alla slags trafik- och trafiksituationer. Detta möjliggör forskning, utveckling och certifiering av framtida trafiksäkerhetssystem och fungerar som en internationell arena öppen för fordonstillverkare, leverantörer, lagstiftare, universitet och högskolor från hela världen. Namnet är en kombination av ASTA Active Safety Test Area och Zero, som avser Riksdagens vision för trafiksäkerhet med noll döda och allvarligt skadade i trafiken.   


  
För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se

+ 46 70 332 32 62

Christina Björnström, SVP Marketing & Sales
christina.bjornstrom@terranet.se   

  
OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar avsett för självkörande fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se 

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar