Terranet etablerar driftsställe och försäljningsagentur i Tyskland

Den 1 maj etablerar Terranet fast driftsställe och försäljningsagentur i Stuttgart. Som huvudort i delstaten Badem-Würtemberg med säte för bl a Daimler-Benz, Porsche, Bosch samt andra tunga OEM tillverkare och tier-1 leverantörer och ledande universitet är Stuttgart ett av de främsta kompetenscentra i branschen. Med detta tar Terranet ytterligare en offensiv position för att systematiskt skala upp marknadsföringen i en av de absolut mest dynamiska affärsmiljöerna inom den globala automotiveindustrin, och som är en geografisk region i vilken bolaget kommit för att växa inom gemensam mobilitet, uppkopplade och autonoma fordon.  

I dagarna har Terranet också upptagits som aktiv medlem i Drive Sweden - ett strategiskt innovationsprogram som startats av den svenska regeringen och finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Lindholmen Science Park vid Chalmers, värd för Drive Sweden, har blivit bolagets naturliga bas för operationerna i Västra Götalandsregionen och därmed språngbrädan när Terranet nu gör nästa framryckning till Sydvästra Tyskland och Europas kraftcentrum inom automotive. Det oväntade joint-venture inom självkörande fordon och system för förarassistans (AV och ADAS) som BMW och Mercedes aviserade tidigare i Q1 har onekligen både inspirerat och påskyndat processen för vår egen etablering i sydvästra Tyskland. Affären är global men görs upp lokalt.

Denna etablering är också ett första spadtag för en mer expansiv strategi och investeringsplan i Schwarzwaldområdet för Terranet, konstaterar bolagets VD Pär-Olof Johannesson

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se 
+ 46 70 332 32 62

Christina Björnström, SVP Marketing & Sales
christina.bjornstrom@terranet.se

 

OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar avsett för självkörande fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se 

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar