TerraNet får strategisk order inom aktiv säkerhet

TerraNet har idag mottagit en order på 950 000 SEK för fortsatt utveckling av LTE-baserad aktiv säkerhet för autonoma fordon.

TerraNet och kunden, som är världsledande leverantör inom passiv och aktiv säkerhet, har ett redan väletablerat samarbete för sensorbaserad fordonskommunikation för främst offline- och icke-cellulära nättjänster.

Denna order innebär att TerraNets teknologi, för ökad manöverduglighet i självkörande bilar, kommer att kunna användas i den nya generationens nätstandard, LTE-V.

Terranets inbäddade mjukvarumodul kommer att licensieras och beräknas finnas som en systemintegrerad del i nyproducerade personbilar 2020.

”Genom detta utvidgade samarbete inom LTE-V och 5G kan vi maximera modulariteten för vår grundkompetens inom aktiv fordonssäkerhet som hittills varit fokuserad på wifi frekvenser, säger Mats Lindblad, SVP Industrial IoT vid TerraNet AB”. 

Ordern är en del i det samarbete som tidigare meddelats med en potential om 1,8 MSEK.

TerraNet har en modulär mjukvaruplattform för säkerhetskritisk data-och teletrafik utanför molnet med underliggande prestandaförbättrande patenterade algoritmer. Bland dessa utgör låg latens, strömförbrukning och hög bandbreddsoutput dimensionerande systemparametrar för nätstabilitet. Det gäller avseende såväl sensorbaserad maskin-till-maskinkommunikation för ökad produktivitet, som inom fordons-till-fordonskommunikation för ökad trafiksäkerhet. Terranets teknologi är anpassad för mikrovågsfrekvenser upp till 60 GHz för såväl cellulära som icke-cellulära radiogränssnitt.


För mer information kontakta: 
Christina Björnström, VP Marketing & Investor Relations 
investorrelations@terranet.se  
+ 46 70 332 32 62 


OM TERRANET 
TerraNet levererar en unik patenterad mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data, inklusive bandbreddskrävande HD-media, oberoende av mobilnät eller andra hot spot-beroende nätverk. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA, Kina och Indien. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier. 
www.terranet.se 

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4. december 2017 kl 9.00 CEST. 

FNCA Sweden AB är utsedd rådgivare till TerraNet Holding AB (publ).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar