Terranet förevisar demo för kollisionsvarning till skydd för fotgängare vid Kista Mobility Day

Idag kommer Terranet att vid Kista Mobility Week förevisa en demo till en prototyp för kollisionsvarning avseende skydd för fotgängare.  Kista Mobility Week är en mässa som organiseras av Ericsson i samarbete med Stockholm Stad, Urban ICT Arena, Drive Sweden och Viable Cities. Terranet presenterar en säkerhetskritisk klient och molnbaserad applikation med stöd av radiobaserad positionering och navigering.  Området avser det så kallade konceptet för “Vehicle-to-Pedestrian’ (“V2P”)” där syftet är att undvika dödsolyckor och livshotande skador genom en funktion som med hög precision och tidsupplösning lägesbestämma fordon i förhållande till fotgängare, cyklister och scooterförare med deras Smartphone som nod. Utvecklingen mot positioneringsfunktioner i mobiltelefoner leder till ökad noggrannhet, tillförlitlighet och prestanda,  vilket påvisas av Waysures satellitbaserade system. 

Denna presentation reflekterar väl det nya paradigmet av trafikscenarios samt behov av nya lösningar där fler och fler fotgängare, cyklister mfl och bilförare är upptagna med sin mobiltelefon samtidigt som teknologin för automatiserade fordon successivt förädlas.  Olycksstatistiken i städer som Boston, San Francisco och Stockholm påvisar detta.

Terranets applikation har redan testkörts tillsammans med Carmentas TrafficWatch  och Ericssons nät. Det är värdefullt med robust positionering med hög noggrannhet där vi sammanställer kartor i realtidsupplösning. Ju högre precision, desto bättre, säger Mikael Gråsjö, Automotive Product Manager, Carmenta Geospatial Technologies AB.

Vi har insett värdet av att optimera säkerhetskritiska applikationer i trafiken till skydd för fotgängare, cyklister och scooterförare. Det är särskilt aktuellt utifrån den ökande olycksstatistiken med dödsolyckor bland fotgängare som är resultatet av en mer kaotisk trafiksituation. Mot den bakgrunden är vi särskilt stolta att presentera vår mjukvaruapplikation vid Kista Mobility Week, säger Christina Björnström, vVD och marknadschef på Terranet AB.

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se 
 + 46 70 332 32 62

Christina Björnström, SVP Marketing & Sales
christina.bjornstrom@terranet.se

 

OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer för självkörande fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se 

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar