• news.cision.com/
  • Terranet AB/
  • TerraNet Holding AB (publ): Sista dagen att teckna sig för aktier i den pågående företrädesemissionen är 18 oktober

TerraNet Holding AB (publ): Sista dagen att teckna sig för aktier i den pågående företrädesemissionen är 18 oktober

Report this content

I morgon, den 18 oktober, är sista dagen att teckna aktier i TerraNet Holding AB (publ) pågående företrädesemissionen. Tidsplanen gäller både den som tecknar aktier med stöd av teckningsrätter, så kallad företrädesrätt, och den som tecknar aktier utan stöd av teckningsrätter.

Om du avser att teckna aktier via en förvaltare kan sista teckningsdagen infalla redan idag den 17 oktober. För mer information kontakta din bank.

Om du avser att teckna aktier via Aqurat Fondkommission AB ska anmälningssedeln vara Aqurat tillhanda senast kl. 15.00 den 18 oktober 2019.

Prospekt (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser och anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt finns att tillgå på bolagets hemsida www.terranet.se

 
 
För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se 
 + 46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
Mattias.larsson@terranet.se 
+46 72 709 56 01
 

OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV). TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.
 
www.terranet.se 

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar