Terranet säkrar ca 10 MSEK i finansiering genom konvertibelemission och brygglån

Report this content

Terranet Holding AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) har tillförts ca 10 MSEK i likviditet genom konvertibelemissionen med företräde för befintliga aktieägare som avslutades den 27 mars och gav ca 6,3 MSEK, samt ett nytt brygglån på ca 3,6 MSEK.

Genom låneavtalet har bolaget säkrat en viktig strategisk relation och ett åtagande inför nästa långsiktiga finansiering. Låneavtalet har en löptid på åtta månader och en ränta på 2% och månatlig betalning.

Vid full konvertering efter begäran från konvertibelinnehavarnas sida kommer Terranets aktiekapital att öka med ca 1 261 000 kr och antalet aktier ökas med ca 1 261 000 nya aktier.
    
   
För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+46 72 709 56 01
     
   
OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar avsett för självkörande fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se 

Om marknaden

Marknaden för avancerat förarstöd och självkörande bilar estimeras växa med 25% per år under de kommande 10-15 åren. Ungefär 50% av alla sålda bilar år 2030 förväntas vara självkörande och idag pågår det stora investeringar för att ta fram nästa generations bilar. Marknadstillväxten drivs i mångt och mycket av ökad personsäkerhet samt miljömässigt och ekonomiskt intresse att minska bränsleförbrukningen. TerraNet gynnas också av utbyggandet av 5G-nätet, vilket ytterligare stärker Bolagets produkterbjudande.

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2019 kl 10:00 CEST 

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar