Terranet tecknar strategiskt samarbetsavtal med Qubercomm

Terranet har idag tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Qubercomm (http://www.qubercomm.com). Avtalet avser såväl gemensam marknadsbearbetning som mer djupgående produktutveckling och leveranssamverkan i större projekt. Qubercomm har ett 30-tal högspecialiserade mjukvaruutvecklare inom mesh-kommunikation och är en tidigare avknoppning från Qualcomm under ledning av grundaren och VD:n Sudarsan Vasudevan som har en mångårig tjänstgöring på Cisco och Qualcomm i Silicon Valley. 

Terranet har haft en lågintensiv outsourcing och underleverantörsmodell med Qubercomm under drygt ett år för några olika mindre nicheprojekt. I takt med att vi bygger vår portfölj inom car-to-car connectivity och för att säkra resurser inför nya kundleveransprojekt är det hög tid att fördjupa vårt samarbete såväl strategiskt, taktiskt som operativt.

Qubercomm har sitt huvudkontor i Chennai (Asiens Detroit) där de stora globala biltillverkarna och deras underleverantörer har både utveckling och produktion, som t ex Ashok Leyland, vilket gör detta till ett särskilt värdefullt partnerskap för oss, konstaterar Terranets VD Pär-Olof Johannesson.

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD

parolof.johannesson@terranet.se 

+ 46 70 332 32 62

Christina Björnström, SVP Marketing & Sales
christina.bjornstrom@terranet.se
+1 310 880 2586
 

OM TERRANET

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar avsett för självkörande fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar