Terranet upptar brygglån som en del av planen att säkerställa långsiktig finansiering och för återbetalning av utestående konvertibellån till Yorkville

Styrelsen i Terranet Holding AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) har beslutat om att uppta ett brygglån om 8 MSEK. Lånet utgör en del av styrelsens plan för säkerställande av en långsiktig finansiering för Bolaget och för att möjliggöra full återbetalning av utestående konvertibellån till Yorkville.

Styrelsen arbetar med en långsiktig finansiering och för att säkerställa Terranets behov av rörelsekapital fram till dess, har Bolaget beslutat om att uppta ett brygglån om 8 MSEK. Långivare är Modelio Equity AB. Lånet upptas till marknadsmässiga villkor (1,5% månatlig ränta) och har en löptid på upp till fyra månader.

Vidare har Terranet genom en överenskommelse med YA II PN, LTD, representerad av sin Investment Manager Yorkville Advisors Global, LP som i sin tur representeras av sin General Partner (motsvarande komplementär) (”Yorkville”) bestämt sig för att återbetala konvertibellånet och återkalla samtliga utestående konvertibler som innehas av Yorkville i förväg till en kostnad av 1,2 MSEK. Brygglånet möjliggör fullständig återbetalning av det utestående konvertibellånet. Konvertibler som återkallas är de sista av avtalets första och enda tranch. Efter återbetalningen finns det inte längre några utestående konvertibler.

– Terranet har sedan slutet av förra året haft ett skarpt fokus på en enda affärs- och produktlinje – att utveckla och leverera algoritmer och mjukvara för framtidens avancerade förarsystem och autonoma fordon. Sedan dess har vi ingått gemensamma samarbeten med bl a Volvo Cars, Volvo Trucks och LTH i ett FoU-projekt för utveckling avseende 5G-baserade lösningar och sensorer för positionering, samt bokat en order med pågående leverans till en av marknadsledarna inom intelligenta bromssystem för tunga fordon. Korslicensavtalet med Veoneer från 2018 är ett bärande fundament i Terranets strategiska investeringar inom detta område. Även det fördjupade samarbetet med ÅF för att adressera nya marknader och tillförsäkra bolaget leveransförmåga, är en hörnpelare för att realisera Terranets affärsplan. Vi tar nu upp ett brygglån som en del av styrelsens plan att säkerställa en långsiktig finansiering parallellt som vi arbetar med pågående offertberedningar och kontraktsförhandlingar, en upptrappad marknadsbearbetning och utvecklingen av ett strategiskt brohuvud inom tysk bilindustri, säger Pär-Olof Johannesson, VD i Terranet.

Rådgivare
Finansiell rådgivare i samband med brygglånet är Corpura Fondkommission AB.

     
För mer information kontakta:
Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+46 72 709 56 01

     
OM TERRANET
Terranet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer avsedda för självkörande fordon. Terranet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. Terranet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2019 kl 11:40 CEST.

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar