Terranets årsredovisning 2018 publicerad

Report this content

Årsredovisning för 2018 för Terranet Holding AB (publ) finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Rapporten kan laddas ned på följande länk:

https://terranet.se/wp-content/uploads/2019/04/2018-a%CC%8Arsredovisning-FINAL.pdf

Pär-Olof Johannesson, VD

parolof.johannesson@terranet.se

 + 46 70 332 32 62

TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar avsett för självkörande fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

Taggar:

Prenumerera