Analysguiden: Dolda värden ger intressant investering

Report this content

Oljeproducenten Tethys Oil står finansiellt stark och har dolda värden som lockar till investering. Analysguiden inleder bevakning med motiverat värde om 70 kronor per aktie.

Reserver idag motiverar dagens aktiekurs
Tethys Oil har under flera år haft positiv reservtillväxt då man gradvis stegar ut från sina existerande fyndigheter och hittar mer olja i Block 3&4 som är bolagets producerande block. Vi ser ingen anledning till att detta inte skall kunna fortsatta, då blocken till stor del är outforskade samtidigt som förståelsen för geologin är god. Trots en produktion sedan starten på Block 3&4 på över 35 miljoner fat har man idag över 25 miljoner fat registrerade som 2P-reserver och ytterligare 15 miljoner fat som 2C-reserver. Våra antaganden ger att bolaget enbart är värderat efter dessa trots att bolaget har en kassa uppgående till ca 12 kr per aktie och dessutom ytterligare prospekteringspotential i Oman.

Finansiellt starkt bolag med utdelningsbara kassaflöden
Bolaget har en produktion som uppgår till ca 11 000 fat per dag (tillfälligt något begränsad pga. OPEC-restriktioner) vilket på dagens oljepriser ger ett starkt kassaflöde vilket ger möjlighet till både utdelningar till aktieägarna samt vidare utforskning på bolagets 4 licenser. Detta ger både en uppsida i aktiekursen vid fortsatt goda oljepriser och en bra bas i det fall oljepriset skulle gå ned.

Uppsida via ”dolda” värden
Vårt motiverade värde idag uppgår till 70 kr per aktie, fördelat på 2P/2C-värdering om 57 kr per aktie samt nettokassa om ca 12 kr per aktie. Vi ser positivt på Tethys Oils starka kassaflöde som tillåter både utdelning och fortsatt prospektering på bolagets fyra licenser i Oman. Trots att bolaget har en uppenbar prospekteringsportfölj i alla block har vi idag inte satt något explicit värde då bolaget i dagsläget ej har satt några värden på den kommande prospekteringen. Vi argumenterar därför att man köper in sig i ett välmående oljebolag som har en uppsida dels i existerande tillgångar, dels i framtida prospektering och högre oljepris då vi värderat bolaget relativt konservativt med ett oljepris på 65 dollar per fat (2022 och framåt) jämfört med dagens pris om ca 80 dollar per fat.

Läs hela analysen