Finansiell guidning 2020

Report this content

Tethys Oil offentliggör finansiell guidning för 2020:

  • Produktion: årligt genomsnitt om 12 600 till 13 400 fat olja per dag
  • Investeringar: MUSD 64 – 71
  • Operativa kostnader: på eller omkring USD 11,5 per fat
  • Andel av oljeproduktionen efter statens andel: mellan 51 och 52 procent*

Produktion
Under 2020 förväntas Tethys Oils årliga genomsnittsproduktion från Block 3&4 i Oman uppgå till mellan 12 600 - 13 400 fat olja per dag före statens andel.

Investeringar
Tethys Oils investeringar i olje- och gastillgångar under 2020 förväntas uppgå till MUSD 64 – 71, varav investeringar i Block 3&4 förväntas uppgå till MUSD 55 – 62. Arbetsprogrammets fokus på Block 3&4 är på fortsatta utbyggnads- och utvärderingsborrningar, uppgradering av produktionsutrustning och annan infrastruktur, insamling av ny seismik och prospekteringsborrningar. Investeringar i Block 49 och Block 56 förväntas uppgå till MUSD 9. Den huvudsakliga verksamheten på Block 49 är att genomföra en första prospekteringsborrning. Arbetsprogrammet på Block 56 är inriktat på att testa tre borrhål.

Operativa kostnader
Tethys Oil förväntar att de operativa kostnaderna under 2020 kommer uppgå till eller omkring USD 11,5 per fat.

Andel av oljeproduktionen 
* Baserat på ovanstående guidning om produktion, investeringar och operativa kostnader, samt under antagande om ett oljepris på USD 60 per fat, förväntar Tethys Oil att bolagets produktionsandel efter statens andel kommer att uppgå till mellan 51 och 52 procent under 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2020 kl. 19:55 CET.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

Dokument & länkar