Långvarigt produktionstest inleds på Block 15


            
Borrhålet JAS-1 på Block 15 onshore Sultanatet Oman har satts i ett långvarigt
produktionstest. Ett testproduktionssystem (Early Production System - "EPS")
har färdigställts och tagits i bruk. Initiala flöden av flytande kolväten (lätt
olja) uppgår till närmare 200 fat per dag av 44 grader API olja.
Testproduktionen syftar till att ytterligare utvärdera Jebel Aswad-fyndigheten.


Det omanska oljekonsultbolaget SURTECH har levererat och installerat utrustning
för testproduktionen. Utrustningen inkluderar separator, utjämnings- och
separatortankar, tre lagringstankar om 500 fat styck inklusive avlastningsramp
samt en facklingsenhet. Produktionen av flytande kolväten (olja och/eller
kondensat) kommer att transporteras med tankbil till Occidental Petroleums
anläggningar i Wadi Latham.

Utöver verksamheten i borrhålet JAS-1, mobiliseras också en borrigg i syfte att
borra ett vertikalt sidohål i borrhålet JAS-2. Sidohålet borras för att
utvärdera potentiella djupare belägna reservoarer.

”Det är mycket glädjande att verksamheten på Block 15 ökar igen. Både det
långvariga produktionstestet och fördjupningen av borrhålet JAS-2 kommer att ge
intressant information avseende blockets fortsatta potential,” säger Magnus
Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

Tethys har 40 procents andel i Block 15. Odin Energi AS är partner och operatör
med en andel om 60 procent.

Bakgrund

Två borrningar på blocket har genomförts sedan Tethys kom till licensen 2006.
JAS-1 flödade gas och kondensat med en densitet om 57 grader API när den
borrades och testades 2007. JAS -2 borrades 2008 och uppvisade samma
mätresultat men Natihreservoaren testade endast vatten. Under 2008 insamlades
detaljerad 3D-seismik över en 285 kvadratkilometer stor yta över
JAS-strukturen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Prenumerera