Produktionsuppdatering juli 2019

Report this content

Tethys Oils andel av produktionen på Block 3&4 onshore Sultanatet Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under juli 2019 till 397 376 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 12 819 fat olja.

Det officiella försäljningspriset (”OSP”) för råoljan Oman Export Blend under juli 2019 uppgår till USD 69,99 per fat (1). OSP tillkännages av Sultanatet Omans olje- och gasdepartement, och är benchmark-priset för Tethys Oils månatliga försäljning exklusive handels- och kvalitetsjustering.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 & 4 Ltd., 30 procents andel i Block 3&4. Partners är Mitsui E&P Middle East B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman branch) med 50 procents andel.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 8 505 947 00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 augusti 2019 kl. 13:30 CEST.

(1) OSP för juli 2019 är det aritmetiska genomsnittet av det dagliga marknadspriset på DME Oman Crude Oil Futures Contract för juli 2019, som det handlats i maj 2019.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Tethys Oils kärnområde är Oman, där bolaget har 25 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en genomsnittlig oljeproduktion om 11,767 fat per dag från Block 3&4. Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar