Produktionsuppdatering oktober 2013


            
Tethys andel av produktionen på Block 3 och 4 onshore Sultanatet Oman, före
avräkning av statens andel, uppgick under oktober 2013 till 143 388 fat olja,
motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 4 625 fat olja. Den totala
produktionen på Block 3 och 4 uppgick under oktober till 477 959 fat olja,
motsvarande 15 418 fat olja per dag.


Produktionen inkluderar produktion från Farha Southfältet på Block 3 och Saiwan
Eastfältet på Block 4 samt testproduktion från B4EW4-fyndet på Block 4.

Tethys Oil AB har, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Block 3 and 4
Ltd., 30 procents andel i Block 3 och 4. Partners är Mitsui E&P Middle East
B.V. med 20 procents andel och operatören CC Energy Development S.A.L. (Oman
branch) med 50 procents andel.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, Verkställande Direktör, tfn: +46 70 576 6555;
magnus@tethysoil.com

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike, Litauen och
Sverige. Aktierna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm (TETY) i Stockholm.

Hemsida: www.tethysoil.com

Prenumerera