Tethys Oil har inlett prospekteringsborrning på Block 49 onshore Oman

Report this content

Prospekteringsborrningen Thameen-1 har inletts på Block 49 onshore Sultanatet Oman. Borrningen planeras att genomföras till ett djup om cirka 4 000 meter under mark och pågå i omkring 45 dagar.

Huvudmål för borrningen är sandstenslagret Hasirah från den geologiska perioden yngre ordovicium på ett djup om 3 500 meter (verkligt vertikalt djup -”TVD”). Ett andra mål är sandstenen Saih Nihayda från mellersta ordovicium på ett djup om 3 700 meter (TVD). Därtill skall också den ytligare belägna sandstenen Gharif undersökas.

”Vi mycket glada över att nu ha inlett borrningen på Block 49. Thameen-1 är utformad för att borra igenom flera potentiellt kolväteförande bergartslager. Vi har tre definierade borrmål, men vi kommer också att analysera all data från borrhålet för att förbättra våra geologiska modeller över möjliga oljesystem inom blocket - konventionella likväl som icke konventionella sådana,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör Tethys Oil.

Borrplatsen är belägen i den norra delen av Block 49 nära byn Marsudad i provinsen Muqhsin. Block 49 täcker en yta om 15 439 km2 i sydvästra delen av Oman inom guvernementet Dhofar. Tethys Oil, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Montasar Ltd, har tecknat avtal med Abraj Energy Services om att använda borriggen Abraj-204.

Tethys Oil tecknade i november 2020 ett utfarmningsavtal med EOG Resources, enligt vilket EOG erhöll 50 procents intresseandel i prospekterings- och produktionslicensen över Block 49. Transaktionen är avhängig myndigheternas godkännande. Tethys Oil är genom Tethys Oil Montasar Ltd operatör för Block 49 och har 50 procents intresseandel i licensen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49, Block 56 och Block 58. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

Dokument & länkar