Tethys Oil ingår avtal om ny prospekteringslicens onshore Oman

Tethys Oil har med myndigheterna för Sultanatet Oman ingått ett prospekterings- och produktionsdelningsavtal (EPSA) avseende Block 58 onshore Oman. Blocket är beläget i den södra delen av Oman och gränsar till prospekteringslicensen Block 49, där Tethys Oil är operatör. Tethys Oil kommer, genom det helägda dotterbolaget Tethys Oil Qatbeet Limited, vara operatör för Block 58 med 100 procents andel i blocket.

Avtalet skrivs under idag den 5 juli 2020 av Hans Excellens Dr Mohammed bin Hamad Al Rumhi, Minister för Olja och Naturgas, för Sultanatet Oman och Hussain bin Ahmed Al Lawati, Executive Director of External and Corporate Affairs, för Tethys Oil.

Block 58 är beläget i provinsen Dhofar i den södra delen av Oman och täcker en yta om 4 557 km2. Inom blocket möts den västra flanken av South Oman Salt Basin och den så kallade Western Deformation Front. Tethys Oil har tagit del av sammanlagt 7 600 km 2D seismik och 1 100 km2 3D seismik som samlats in av tidigare operatörer samt också loggar och borrapporter från två tidigare borrningar som genomförts inom licensens gränser. Båda borrningarna påträffade spår av kolväten. Flera olika kolvätesystemmodeller (”plays”) bedöms vara aktiva inom licensområdet, inklusive sådana som Tethys har kunskap om från tidigare arbeten. Därtill har ett antal preliminärt kartlagda potentiellt kolväteförande strukturer (”leads”) identifierats.

EPSA-avtalet för Block 58 omfattar en inledande prospekteringsperiod om tre år, med en möjlighet att förlängas med ytterligare en treårsperiod. Om ett kommersiellt olje- eller gasfynd görs, kommer avtalet att omvandlas till ett 15-årigt produktionsdelningsavtal, vilket kan förlängas med ytterligare fem år. Vid ett kommersiellt olje- eller gasfynd, kommer ett av omanska staten ägt bolag ha rätt att förvärva upp till 30 procent av Block 58, mot ersättning av nedlagda kostnader. Arbetsprogrammet under den första prospekteringsperioden består bland annat av en seismisk 3D-studie och två prospekteringsborrningar.

”Vi är mycket nöjda över att ha fått möjligheten att prospektera efter kolväten på Block 58. Undertecknandet av EPSA-avtalet utgör ytterligare ett steg i Tethys Oils strategi i Sultanatet Oman. Jag vill ta detta tillfälle i akt att framföra vårt varma tack till regeringen i Sultanatet Oman för denna spännande möjlighet,” säger Magnus Nordin, verkställande direktör, Tethys Oil.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

 

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med kända oljefynd. Kärnområdet är Oman, där bolaget har intressen i Block 3&4, Block 49 och Block 56. I Block 3&4 har Tethys Oil 26,1 miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13,5 miljoner fat i betingade resurser 2C och hade under 2019 en genomsnittlig oljeproduktion om 12 832 fat per dag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar