Förbränning eller materialåtervinning? En ny faktabaserad jämförelse mellan energi- och materialåtervinning för kartongförpackningar ger svaret

Tetra Pak bjuder in till ett frukostseminarium för att redovisa resultatet av en ny och dialogskapande studie som ur ett energi- och klimatperspektiv jämför materialåtervinning av vätskekartong med förbränning.

IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört studien som har samma utgångspunkt som en så kallad LCA-studie (life cycle assessment) men i detta fall avgränsat till hantering efter användning. Olika scenarier har värderats för att ge vägledning för utvecklad återvinning.

Syftet med arbetet har varit att ge ny kunskap om, och vägledning till, vilken återvinning som är mest resurseffektiv och vad som kan göras för att förbättra effektiviteten ytterligare.

Förutom att redovisa studien diskuteras även vilka slutsatser samhället bör dra av resultatet och vad detta innebär för producenter, konsumentföretag och konsumenter.

Vid seminariet medverkar vid sidan av Tetra Pak representanter från IVL Svenska Miljöinstitutet och WWF.

Medverkande:

Lisa Hallberg, IVL Svenska Miljöinstitutet, Stefan Henningsson, Klimatansvarig, WWF, Erik Lindroth, Miljödirektör Tetra Pak Norden

Tid: Fredag den 14 juni, 8.30-9.30, frukost serveras från 8.00

Plats: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

OSA: 12 juni till Sanna.Harris@tetrapak.com

Erik Lindroth, Miljödirektör, Tetra Pak Market Area Nordics

0733-36 59 96

erik.lindroth@tetrapak.com

Prenumerera

Dokument & länkar