Sänkt klimatpåverkan och samtidigt ökad försäljning

Idag presenterar Tetra Pak sammanställningen av hållbarhetsarbetet i Norden och Baltikum. Det sker i samband med att den globala Hållbarhetsrapporten 2017 publiceras. Det långsiktiga arbetet på alla marknader gör att företaget globalt når sina klimatmål. Utsläppen av växthusgaser har reducerats med 16 procent* samtidigt som antalet sålda förpackningar ökat med 19 procent vilket är ett styrkebesked.

- Vårt aktiva och systematiska arbete i Norden och Baltkum ger resultat och vi uppnår en minskande klimatpåverkan samtidigt som vår försäljning ökar. Vi jobbar också med att minska våra kunders påverkan när vi erbjuder förpackningslösningar som i allt större utsträckning är växtbaserade. Våra förpackningar med växtbaserad plast i skruvkorken blir allt vanligare, säger Johan Rabe, vd för Tetra Pak i Norden.

Under året presenterade Tetra Pak i Norden världens första livscykelanalys för förpackningar som inkluderar förnybar plast. Den visar till exempel att en förpackning som tillverkas av förnybara material och har en skruvkork av växtbaserad plast är mer klimatsmart än motsvarande förpackning baserad på fossila material utan kork.

- Vår årliga konsumentundersökning visar fortsatt högt intresse för miljöfrågor där fler än 80 % av Nordens konsumenter tror att miljö och klimatfrågor kommer att öka i betydelse framöver. Vi arbetar för att svara upp mot efterfrågan till exempel genom att erbjuda nya klimatsmarta produkter som Kartongflaskan som lanserades under året, säger Erik Lindroth, miljödirektör för Tetra Pak Nordics.

Tetra Pak har arbetat under många år med att främja hållbarhet och en hälsosam livsstil i de Nordiska och Baltiska länderna och 2016 var inget undantag. Läs mer om hållbarhetsarbetet i Norden och Baltikum, samt om hur Tetra Pak jobbar globalt med hållbarhet i den globala Hållbarhetsrapporten 2017.

*) Jämfört med 2010. Tetra Pak 2017 Sustainability Report. 

För mer information vänligen kontakta:

Erik Lindroth, miljödirektör för Tetra Pak i Norden
0733-36 59 96 |
erik.lindroth@tetrapak.com 

Taggar: