Cinnamon källans testproduktion är 600 fat olja per dag

Källan blev testad den 28 juli och den initiala produktionen var 600 fat olja per dag. Operatören kommer att minska produktionen till mellan 200­300 fat olja per dag då man vill producera källan ansvarsfullt.

Kartläggningen av områdets totala reserver är färdigställda och oljereserverna beräknas nu uppgå till mellan 2,5–4 miljoner fat olja till ett bruttovärde på mellan 250400 miljoner USD (1,7–2,7 miljarder kronor). Då oljereserverna är så stora förväntas det att borras minst 4–5 utvecklingskällor inom de närmsta 12 till 18 månaderna för att producera oljan inom en rimlig tid.

Källan bör ge en avkastning på ca 120% om året beräknat på en dagsproduktion på 250 fat olja om dagen. Cinnamonprojektet beräknas ge en total avkastning på mellan 36–58 gånger den initiala investeringen beräknat på ovanstående reserver.

– Vi vill gratulera alla investerare som är direktägare i projektet, samtidigt som vi kan konstatera att detta projekt borgar för en fortsatt gynnsam utveckling för Texas Onshore AB säger Thord Lernesjö.

För ytterligare information:
Thord Lernesjö, VD Texas Onshore AB, 0709-303080, thord@lernesjo.com,

www.texasonshore.se.

Texas Onshore AB:s affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken och forskningsrönen ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA.

Om oss

Texas Onshores affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA. www.texasonshore.se.