Investeringsgrupp har visat ett intresse av att investera i Sweden Natural Assets AB olje- och gasprojekt

Som tidigare har informerats backade de tilltänkta investerarna ur affären att säkerställa företagens framtida likvida behov. Kontakter har tagits både i Sverige och utomlands för att finna nya investerare, men flertalet avslutade diskussionen innan en investering kunde genomföras. Men en investeringsgrupp har visat ett intresse av att investera i Sweden Natural Assets AB olje- och gasprojekt, ett muntligt avtal om att investera ett större mångmiljondollarbelopp i bolaget har överenskommit. Tidshorisonten på investeringen är på ca 5-6 månader, dock är inte avtalet i hamn innan pengarna är på kontot.

För att ha bolaget levande och komma ur den nuvarande likvida situation tills ovan investering kan bli verklig behövs en kapitalinjektion på ca 5-6 miljoner kr. Om denna kapitalinjektion inte kommer kan styrelserna tvingas att likvidera bolagen.

Ledningen och styrelsen för bolagen ber då alla aktieägare en sista gång hjälpa till med denna nödvändiga kapitalinjektion så Sweden Natural Assets AB får den tid som behövs för att genomföra ovan nämnda affär.

Vidare har styrelsen och ledningen i Sweden Natural Assets AB valt att presentera följande strategi för att ge aktieägarna en möjlighet till en bra utväxling på sin investering, se bilagd investeringsstrategi.

Ladda ner vår Investeringsstrategi eller läs mer på vår hemsida, www.swedennaturalassets.se/sv/investeringsstrategi

För ytterligare information:
Thord Lernesjö, VD, Sweden Natural Assets AB, 0709-303080, thord@lernesjo.com,
www.swedennaturalassets.se
 

Sweden Natural Assets AB:s affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken och forskningsrönen ägna sig åt prospektering och produktion av guld och andra ädelmetaller i Ryssland.

Om oss

Texas Onshores affärsidé är att med hjälp av den allra senaste tekniken ägna sig åt prospektering och produktion av olja och gas i USA. www.texasonshore.se.

Prenumerera