Idag skapas ett nytt globalt fastighetsbolag

  • TIAA Henderson Real Estate, en världsledande kapitalförvaltare av fastigheter skapas
  • TIAA-CREF och Henderson Global Investors slår samman verksamheterna i Europa och Asien
  • Våra kunder erbjuds nya investeringsmöjligheter och utökad global räckvidd
  • Sverige och Norden en viktig marknad för det nya företaget

1 april 2014. TIAA Henderson Real Estate (TH Real Estate) har en lång och välrenommerad historia. Vi förenar arvet från två framgångrika organisationer (TIAA-CREF och Henderson Global Investors). Tillsammans har vi mer än 90 års erfarenhet av globala fastighetsaffärer och investeringar. Vårt fokus är helt och hållet på fastigheter.

TH Real Estate består av TIAA-CREF’s europeiska fastighetsdel och Henderson Global Investor’s verksamheter i Europa, Asien och Stilla havsregionen. Vår verksamhet är global med kontor täckande Europa och Asien. Vi förvaltar 22,6 miljarder USD* i fastighetstillgångar, fördelade på 50 fond- och förvaltningsmandat.

TIAA-CREF äger 60 percent av TH Real Estate och återstående 40 procent ägs av Henderson.

I samband med att den gemensamma verksamheten nu drar igång har TIAA-CREF förvärvat hela Hendersons fastighetsverksamhet i Nordamerika. Denna del (2.6 mrd USD*) drivs som en komplementär verksamhet inom TIAA-CREF ´s nordamerikanska fastighetsverksamhet. TIAA-CREF har totala fastighetstillgångar om 48,2 miljarder USD*.

TH Real Estate har för avsikt att globalt introducera en förstklassig kundservice och produktutveckling.

Tillsammans utgör TIAA-CREF och TH Real Estate en av världens ledande fastighetsinvesterare med sammanlagda fastighetstillgångar om 71 miljarder USD* under förvaltning.

* Alla siffror avser t 31december 2013


James Darkins,
VD TH Real Estate kommenterar:

"TH Real Estate representerar en ny kraftfull aktör inom globala fastighetsinvesteringar och förvaltning. Vi har den storlek och de finansiella resurser behövs för att möta behoven hos både nuvarande och framtida kunder.

Genom att kombinera ett globalt perspektiv med vår lokala expertis har vi siktet på tillväxt. Vi erbjuder lösningar anpassade till våra kunders riskprofil och strävan efter uthålliga investeringar.

Vi positionerar oss för framtidens värld snarare än dagens eller gårdagens."


Johan Åstrom,
Sverigechef TH Real Estate, kommenterar:

"TIAA Henderson Real Estate kommer att vara en betydelsefull aktör på den svenska fastighetsmarknaden. Våra kunder kommer även framgent att dra fördel av den lokala marknadskännedom som vårt team besitter, samtidigt som våra kunder tillförs de möjligheter som ges av vår globala plattform.

Den nordiska regionen fortsätter att var en av de mest intressanta fastighetsmarknaderna i Europa för våra kunder. Vi har en etablerad närvaro och kan erbjuda våra kunder bra och flexibla investeringslösningar. Vi har mycket god erfarenhet av att ta tillvara på de utvecklingmöjligheter som finns i vår fastighetsportfölj."


Kontaktuppgifter

Gemma Bradley
Head of Marketing & Communications
T: +44 (0) 203 727 8120
E: gemma.bradley@threalestate.com

Johan Åström,
Sverigechef, TH Real Estate
T: +46 (0) 8 502 521 25
E: Johan.Astrom@threalestate.com


Om TIAA Henderson Real Estate

TIAA Henderson Real Estate (TH Real Estate) är specialiserade på globala fastighetsinvesteringar. Som en av de större fastighetsförvaltarna i världen har TH Real Estate den storlek, de kapitaltillgångar och den kunskap som krävs för att erbjuda anpassade och effektiva investeringslösningar för sina kunder. TH Real Estate har fokus på fastigheter inom detaljhandel, kontor, logistik och bostäder. TH Real Estate lägger tonvikten på långsiktiga och stabila investeringar som skyddar tillgångarnas långsiktiga värde.

Från och med april 2014 har företaget en uttalat global närvaro med kontor runt om i Europa och Asien. Det har ca 22 miljarder USD under förvaltning, fördelade på 50 fond- och förvaltningsmandat.

TH Real Estate ägs gemensamt av TIAA-CREF (60 procent) och Henderson Global Investors (40 procent) vilka tillsammans har over 90 års erfarenhet av globala fastighetsinvesteringar. 

Fastighetstillgångarna förvaltas av specialiserade team med senior support för bästa möjliga erfarenhetsutbyte. Här ingår kompetenser inom finansiering, valutahantering, fastighetsutveckling, hållbarhetsfrågor och marknadsanalys.

Tillsammans är TIAA-CREF och TH Real Estate ett av de största fastighetsbolagen i världen med över 70 miljarder USD i förvaltade tillgångar.

www.threalestate.com

Prenumerera

Dokument & länkar