• news.cision.com/
  • TH1NG AB/
  • Bredband2 förvärvar TH1NGs fiberkunder och inleder ett samarbete med TH1NG kring IoT-tjänster

Bredband2 förvärvar TH1NGs fiberkunder och inleder ett samarbete med TH1NG kring IoT-tjänster

Report this content

Bredband2 förvärvar TH1NGs ca 20 000 privatkunder och beställer samtidigt 36 000 IoT-plattformslicenser av TH1NG. Företagen inleder genom affären ett strategiskt samarbete kring IoT och smarta fastigheter.

TH1NG säljer sina ca 20 000 privatkunder till Bredband2 för 20 Mkr. I samband med detta tecknar bolagen även ett avtal där Bredband2 betalar 10,4 Mkr för tillgång till 36 000 IoT Open-plattformslicenser med tillhörande mobilapp för privata hushåll. Avtalet om programvaran löper initialt under 36 månader. Bolagen tecknar även ett samarbetsavtal och inleder därmed en gemensam satsning kring Internet of Things och smarta fastigheter.

- Vi är mycket glada över detta samarbete som ger oss möjlighet att korsförsälja våra tjänster till Bredband2s över 450 000 kunder. I och med försäljningen av privatkunderna kan vi fokusera mer på att stötta våra partners inom detta segment och på att leverera rätt förutsättningar till dem. Detta ger oss samtidigt möjlighet att fokusera på företagsmarknaden inom IoT och internet samt på våra viktiga samarbetspartners, säger Klas Westholm, VD på TH1NG.

- Det är glädjande att vi nått denna överenskommelse där vi får ett mycket positivt tillskott av fiberkunder samtidigt som vi kan ta ett stort steg in på den spännande IoT-marknaden. Vi har under en längre tid tittat på olika alternativ och ser TH1NG som den självklara partnern i detta. Många av tjänsterna ligger helt i linje med vår ökade satsning på säkerhetstjänster i olika former, säger Daniel Krook, VD på Bredband2.

För ytterligare information:

Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: klas.westholm@th1ng.se
Mobil: +46 (0)737-45 48 00

TH1NG AB är en internet- och IoT-leverantör. På operatörsmarknaden erbjuder bolaget internet och annan kommunikation och på IoT-marknaden levereras såväl färdiga IoT-tjänster som stöd och verktyg för andra aktörer. Kombinationen av dessa verksamheter skapar unika förutsättningar för innovation och erbjudanden till kund. TH1NG bildades 2018 och har ca 40 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet TH1NG. Certified Adviser är G&W Fondkommission (e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08-503 000 50).

Denna information är sådan insiderinformation som TH1NG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2021, klockan 08.45 CET.

Prenumerera

Media

Media