The Carlyle Group förvärvar 55 procent i Emerging Sovereign Group, kapitalförvaltare inom tillväxtmarknader

Juni, 2011 - The Carlyle Group (“Carlyle”) och Emerging Sovereign Group (ESG) meddelar att Carlyle förvärvar 55 procent i ESG, en New York-baserad kapitalförvaltare inom tillväxtmarknader och makroekonomiska strategier. ESGs huvudmän kommer att återinvestera huvudparten av det initiala kassatillskottet från transaktionen till ESGs fonder. Exakta villkor är ännu inte offentliga men förväntas fastställas senast 1 juli. Transaktionen har dock redan erhållit nödvändigt godkännande från fonden.

-          Tillväxtmarknader är en av Carlyles kärnkompetenser och en strategisk möjlighet för Carlyles plattform för globala marknadsstrategier. ESG har ett erfaret team, med rätt förutsättningar för att ta tillvara på den långsiktiga och exceptionella tillväxttrenden på tillväxtmarknader. Genom detta strategiska partnerskap, förväntar vi oss en förstärkning av Carlyles lokala närvaro, industri- och verksamhetskunskap och dessutom kunna generera en överlägsen avkastning via ett nätverk av seniora rådgivare, säger Mitch Petrick Managing Director och Head of Carlyle’s Global Market Strategies Business.

-          Vi tror att ett partnerskap med Carlyle kommer stärka vår verksamhet och även lönsamheten för våra investerare, säger Kevin Kenny, Managing Partner och grundare av ESG.

-          Under nästan ett årtionde har vi haft förmånen att arbeta nära Kevin Kenny och hans talangfulla team av specialister inom tillväxtmarknader. Stödet som Emerging Sovereign Group nu får från ansedda Carlyle Group är ett bevis för de höga tankar branschen har om Kevin och hans samarbetspartners. Vi är mycket nöjda och stolta över att vara en del i denna nya sammansättning, säger Julian H. Robertson, Chairman och Chief Executive Officer of Tiger Management LLC.

ESG etablerades 2002 av Kevin Kenny med hjälp av en initial investering av Julian H. Robertson, genom Tiger Management. Idag har ESG fyra tillgångar inom tillväxtmarknader och makroekonomiska strategier. Tiger Management kommer bibehålla en betydande investering i ESGs fonder samt ett ägarintresse i ESG efter affärens genomförande. Kevin Kenny fortsätter som Chief Investment Officer och kommer ansvara för den dagliga verksamheten, samtliga investeringsbeslut och portföljkonstruktioner.

Per den 31 december förvaltade Carlyle Global Market Strategies 39 fonder med $20.6 miljarder i tillgångar fördelade på 68 professionella investerare i New York, Washington, DC, Los Angeles, Hong Kong och London.

Gleacher & Company och Seward & Kissel har agerat juridiska rådgivare åt ESG. Simpson Thacher & Bartlett har agerat juridiska rådgivare åt Carlyle.

Kontakt: 
Elizabeth Gill
+1 (202) 729-5385
elizabeth.gill@carlyle.com

Om the Carlyle Group
The Carlyle Group är en global kapitalförvaltare av alternativa investeringar med 106,7 miljarder dollar under förvaltning placerade i 84 fonder, per den 31 december 2010. Carlyle investerar inom tre tillgångsslag – private equity, fastigheter och kreditinvesteringar - i Afrika, Asien, Australien, Europa samt Nord- och Sydamerika, med fokus på flyg och försvar, fordon och transport, konsument och detaljhandel, kraft och energi, finansiella tjänster, hälsovård, industri, infrastruktur, teknologi- och affärstjänster samt telekommunikation och media. The Carlyle Group har mer än 990 anställda i 19 länder. www.carlyle.com; Fallstudier: www.carlylegroupcreatesvalue.com; Video: www.youtube.com/OneCarlyle

Om Emerging Sovereign Group
Emerging Sovereign Group (ESG), en global kapitalförvaltare på tillväxtmarknader med 1,6 miljarder dollar i förvaltade tillgångar (31 maj 2011) som grundades i april 2002 via ett startkapital från Julian H. Robertson, Tiger Investment. Idag har ESG ett team bestående av 26 personer utspridda på kontor i New York och London som förvaltar makrofonder på tillväxtmarknader makro, long/short equity samt övriga globala makrostrategier.

Taggar:

Dokument & länkar