Om oss

Curt Bergfors Foundation instiftades den 30 augusti 2019, utifrån insikten att vårt nuvarande matsystem utgör ett allvarligt hot mot mänsklig och planetär hälsa, och i övertygelse om att vårt sätt att producera, distribuera och konsumera mat måste förändras i grunden om framtida generationer – och vår fantastiska planet – ska kunna leva vidare och blomstra. Det handlar om överlevnad. Stiftelsen arbetar för att aktivt stödja omställningen av det globala matsystemet i hållbar riktning genom forskningsbidrag, utmärkelser och informationsinsatser. Merparten av aktiviteterna tar sin utgångspunkt i Food Planet Prize. Stiftelsens kapital består av 500 miljoner SEK från Curt Bergfors privata tillgångar. Ytterligare stiftelsemedel är under övervägande, på upp till totalt en miljard SEK.

Prenumerera