The Lexington Company AB (publ) - Lexington Company förbereder nyemission om upp till 20 MSEK i enlighetmed bemyndigande från årsstämma

05/22/17

Vid årsstämma i The Lexington Company AB (publ) (”Lexington” eller ”Bolaget”) den 16 maj 2017 bemyndigades styrelsen att besluta om nyemission om högst 20 MSEK. Styrelsen meddelar härmed att förberedelser pågår i syfte att genomföra en kapitalanskaffning. Kapitalet från den planerade företrädesemissionen är främst avsett att stärka kapitalbasen under svagare kassaflödesperioder, vilket i sin tur kommer att göra Lexington mer flexibelt vad gäller beslut om nya satsningar i verksamheten.

Textil- och modebranschen kännetecknas normalt sett av en mindre försäljning under vissa säsonger varje år.  I syfte att minska behovet av lånefinansiering under svagare kassaflödesperioder avser Bolaget att genom nyemission förstärka sin likviditet. Det är styrelsens bedömning att Lexington därigenom kommer att få en större finansiell flexibilitet och därmed ökade möjligheter att genomföra strategiskt viktiga satsningar framgent.

– Lexington befinner sig i en positiv trend och vi kommer under innevarande kvartal att stärka verksamheten ytterligare genom att bland annat öppna tre nya egna butiker, re-lansera vår webbshop med en uppgraderad teknisk plattform samt göra en ökad satsning på linjen ”Urban Collective” som har blivit väl mottagen på flera marknader. Genom att tillföras kapital genom nyemission stärker vi vår kassa och ger Lexington större finansiell flexibilitet, vilket ger oss en bra grund för framtida satsningar i verksamheten, kommenterar Tommy Lindhe, styrelseordförande i Lexington.

Mer information

Vänligen kontakta Tommy Lindhe, Styrelsens ordförande

The Lexington Company AB (publ)

Tel: +46 8 54 55 58 00

Arctic Securities är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som The Lexington Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2017 kl. 19.00 CET

Om oss

Lexington grundades 1997 och är ett svenskt företag som designar, utvecklar och säljer produkter inom hemtextil, relaterade produkter för kök, sovrum, badrum samt breda klädkollektioner för dam och herr. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet i material och utförande, och en klassisk design inspirerad av den amerikanska östkusten. Lexingtons produktsortiment finns idag etablerat på totalt cirka 900 försäljningsställen i Norden, övriga Europa, USA och Asien. Bolaget verkar på den globala marknaden för hemtextil och relaterade produkter samt kläder och återfinns idag på över 20 marknader.

Prenumerera

Dokument & länkar