Om oss

The Plastic Surgery Guide har startats av Claes Lauritzen i samarbete med sju framstående plastikkirurger runt hela världen. Vi bedömer kliniker, men inte enskilda kirurger, baserat på sammanvägd information som är inhämtad på olika sätt från offentliga uppgifter. Ytterligare bedömningsgrunder bidrar också, men är inte offentliga p g a datasäkerhet. Av stor vikt i bedömningen är kirurgernas utbildning, erfarenhet, omdömen och andra meriter. Det är också av betydelse hur klinikens jourberedskap är samt möjlighet till interkollegialt samråd, prisnivå och garantiåtaganden. Omdömet påverkas också av klinikens marknadsföring såsom dess omfattning, förekomst av osanna eller vilseledande uppgifter eller överdrifter.

Prenumerera