Två legendariska klimatforskare får årets Crafoordpris

Syukuro Manabe och Susan Solomon har spelat en dominerande roll inom klimatforskningen. De belönas med Crafoordpriset i geovetenskaper 2018, på sex miljoner kronor, för att ha tillfört helt avgörande kunskaper som hjälper oss att möta en av vår tids största globala utmaningar.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela 2018 års Crafoordpris i geovetenskaper till:

Syukuro Manabe, Princeton University, NJ, USA

och

Susan Solomon, Massachusetts Institute of Technology, MIT, Cambridge, MA, USA

”För fundamentala bidrag till förståelsen av atmosfäriska spårgasers roll i jordens klimatsystem.”

Atmosfärfysikern Syukuro Manabe skapade den första globala klimatmodellen efter en rad banbrytande studier av atmosfärens dynamik på 1960-talet. I den första globala klimatmodellen kopplade han ihop de processer som sker i atmosfären och vid jordytan med havets rörelser och dess värmebalans. Det nya sättet, att med storskalig numerisk modellering till exempel kunna förutspå hur atmosfärens innehåll av koldioxid påverkar jordens temperatur, var ett stort genombrott. Äntligen hade forskarna fått de kraftfulla verktyg som krävdes för fortsatt utforskande av jordens komplexa klimatsystem. Grunderna i Syukuro Manabes arbete är fortfarande fundament i de klimatmodeller vi ser i dag.

Under lång tid har Syukoro Manabe varit en världsledare inom fysikaliskt baserad numerisk klimatmodellering. Hans bidrag genom utvecklingen av den första globala klimatmodellen har lagt grunden för all modern klimatforskning.

Atmosfärkemisten Susan Solomon löste 1980-talets gåta om ozonhålets uppkomst över Antarktis, med hjälp av både teoretiska och kemiskt mätinriktade studier i Antarktis lufthav. Hon vände blicken mot iskristallerna i de stratosfäriska moln som på grund av extrem kyla bildas varje vinter över jordens södra polområde. Iskristallerna i dessa moln gör att andra kemiska processer startar än de man tidigare utgått ifrån. Susan Solomon lade utifrån detta fram en teori som förklarade sambanden mellan människans utsläpp av freoner och de kemiska processer i Antarktis stratosfär under vårvintern, som leder till en omfattande nedbrytning av ozonlagret. Hennes teori verifierades av resultaten från de mätningar som sedan gjordes i stratosfären. Susan Solomon har senare även visat hur ozonlagrets tjocklek på södra jordklotet påverkar strömningsmönster och temperatur i lufthavet, ända ner till markytan.

Susan Solomons studier har under mer än 30 års tid varit i forskningens absoluta frontlinje när det gäller ozonskiktet och dess roll i jordens klimatsystem. De av Susan Solomon föreslagna kemiska processerna i Antarktis moln utgör i dag en av hörnpelarna i all modellering av stratosfärens kemiska sammansättning.

Pristagarna

Syukuro Manabe, senior meteorolog, vid The Atmospheric and Oceanic Sciences Program (AOS), Princeton University, NJ, USA. Född 1931.

https://aos.princeton.edu/people/syukuro-manabe

Susan Solomon, Lee and Geraldine Martin Professor of Environmental Studies, The Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences (EAPS), Massachusetts Institute of Technology, MIT, Cambridge, MA, USA. Född 1956.

https://eapsweb.mit.edu/people/solos/bio

 

Mer information

En video om årets pris, populärvetenskaplig information och illustrationer fria att använda redaktionellt finns på:

www.kva.se

www.crafoordprize.se

 

Prissumman är 6 miljoner svenska kronor och den delas lika mellan pristagarna.

Prisutdelningen kommer att hållas på Kungl. Vetenskapsakademien den 24 maj 2018, i närvaro av H.M. Konung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia.

Crafoorddagarna med föreläsningar av pristagarna äger rum 22–23 maj 2018 i Stockholm och Lund. Ett detaljerat program kommer att finnas på www.kva.se/kalendarium.

Prisföreläsning, den 22 maj, Lunds universitet.

Prissymposium, den 23 maj, Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm.

Prisceremoni, den 24 maj, Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm.

Anmälan till samtliga arrangemang sker via www.kva.se/kalendarium.

Mer information om priset

Crafoordpriset delas ut i samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien och Crafoordska stiftelsen i Lund. Akademien ansvarar för att utse pristagare.

Ämnesområdena, som växlar varje år, är matematik och astronomi, geovetenskaper, biovetenskaper och polyartrit (ledgångsreumatism). Pris inom polyartrit delas bara ut de år sådana vetenskapliga framsteg gjorts att ett pris är motiverat.

Prisets områden är valda för att komplettera Nobelpriset.

Kontakt

Henning Rodhe, professor i kemisk meteorologi, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien 

+46 706 46 43 42, +46 8 16 43 42

rodhe@misu.su.se

Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik, ordförande i Crafoordnämnden vid Kungl. Vetenskapsakademien

+46 73 619 14 09, +46 73 619 14 09

martin.jakobsson@geo.su.se

Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien

+46 70 673 96 50

jessica.balksjo@kva.se

Anna-Greta and Holger Crafoord´s Fund was established in 1980 and the first prize was awarded in 1982. The prize is intended to promote international basic research in the disciplines Mathematics and Astronomy, Geosciences, Biosciences (with particular emphasis on ecology) and Polyarthritis (e.g. rheumatoid arthritis).

Prenumerera