Aktieägartillskott till The Single Malt Fund AB (publ), samt tillkännagivande av emission av vinstandelsbevis

The Single Malt Fund ABs moderbolag Cellar Capital Invest AB, har beslutat att utge ett ovillkorat aktieägartillskott om 1 000 000 kr till The Single Malt Fund AB. Det ovillkorade aktieägartillskottet stärker The Single Malt Fund ABs balansräkning, vilket kommer att möjliggöra ytterligare investeringar under Q3 och Q4 2020.

Vidare har styrelsen för The Single Malt Fund AB (publ.) fattat beslut om att genomföra en ytterligare emission av vinstandelsbevis, riktad mot allmänheten, men med särskilt fokus mot professionella investerare i Luxemburg, Storbritannien, Irland och Cypern. Teckningstiden för den nya emissionen påbörjas den 22 juli 2020, och avslutas den 1:e oktober, 2020, klockan 23:59. Teckning sker till samma kurs som vid de tidigare emissionerna. Ytterligare information återfinns i bifogade ”Slutliga Villkor för emission 5, 200722”, samt i dokumentet ”Emissionsspecifik sammanfattning 200722”. 

Denna information är sådan som The Single Malt Fund AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument, samt enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli, 2020 kl. 18:00 CET. 

För ytterligare information, kontakta:

 

Emittentens VD: Christian Svantesson 

Telefon: 0708-880289
e-post: 
christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Emittentens CFO: Patrik Norgren

Telefon: 0736-991403
e-post: 
patrik.norgren@thesinglemaltfund.com

Om Emittenten

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 

Emittenten avser att erbjuda de investerare som är intresserade av Emittentens investeringsstrategi att teckna sig för Andelslånen. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen avser Emittenten att genomföra en investering i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Fund Trading Limited (Irland), vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky, eller whisky i produktion och därmed tillhöriga produkter.

Prenumerera

Snabbfakta

Aktieägartillskott i The Single Malt Fund AB (publ.)
Twittra det här
Ny teckningsperiod i The Single Malt Fund AB (publ.) fram till den 1:e oktober, 2020
Twittra det här