Aerodyn AB i Karlskoga köper John Fallgren AB i Filipstad.

Aerodyn AB i Karlskoga köper John Fallgren AB i Filipstad. Under senare tid har Aerodyn AB förhandlat med AWETEK gruppen om övertagande av deras rörelse i Filipstad, John Fallgren AB. John Fallgren AB är en legotillverkare med rötter inom området vattenturbiner. Verksamheten bedrivs idag i egna lokaler (ca 4.000 m²) i Finnshyttan utanför Filipstad. Aerodyns inneliggande orderstock kräver investeringar i ytterligare maskinkapacitet. Maskinkapaciteten ökar kraftigt genom detta förvärv. Aerodyn AB planerar att driva John Fallgren AB vidare som helägt dotterbolag. Konstellationen Aerodyn AB och John Fallgren AB kan i och med detta vara ett seriöst alternativ för underhåll och renovering av svensk vattenkraft. Dan Borgström, VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00570/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00570/bit0001.pdf

Om oss

Vår affärsidé är: att genom aktivt arbeta inom Kapitalförvaltning, Värdepappershandel och Corporate Finance, erbjuda företag, stiftelser och privatpersoner marknadens bästa personliga service samt största möjliga förutsättning för ökad värdetillväxt.

Dokument & länkar