ThorenGruppen förnekar fel och kritiserar Skolinspektionen

ThorenGruppen tillbakavisar Skolinspektionens påståenden om att skolkoncernen skulle ha lämnat felaktiga uppgifter i undersökningar som ligger till grund för ansökningar om nyetablering och utveckling av friskolor.

- Våra uppgifter är korrekta. Vi har funnits i 15 år och driver en framgångsrik, seriös och uppskattad skolverksamhet. Vi har visat att våra prognoser under alla år varit korrekta och även har överträffats. 96 % av våra elever en lärlingsplats (APL). Därför begriper vi inte Skolinspektionens motiv bakom det här beslutet och vi är också kritiska till deras sätt att hantera ärendet, menar Raja Thoren, ägare och grundare.

ThorenGruppen driver idag 26 gymnasieskolor i Sverige. Koncernen arbetar metodiskt och seriöst med alla etableringar, och i samtliga fall har de överträffat de prognoser som skolkoncernen har gjort. Alla skolor har varit fullt belagda det första verksamhetsåret.

Inför skolstarten hösten 2014 har ThorenGruppen ansökt hos Skolinspektionen om totalt 28 nya skolor, 18 grundskolor och tio gymnasieskolor. Därutöver har 17 ansökningar om kompletteringar för utökade inriktningar eller program på befintliga skolor lämnats in.

Joakim Ekblom, Marknads- och kommunikationschef för ThorenGruppen:

- Vi har tillämpat vedertagen undersökningspraxis. Vi har gjort totalt drygt 46 000 intervjuer, men antalet unika samtal är ca 36800. På de orter där vi ansökt om gymnasieskola har vi i flera fall sökt flera olika gymnasieskolor. Det gör att vi i ett samtal med en respondent kan ha frågat om tre olika gymnasieskolor. Ett samtal kan alltså ha resulterat i tre intervjuer.

- På några av orterna har elevunderlaget och situationen på orten inte ändrats sedan vi gjorde undersökningarna 2013, så 13400 av intervjuerna bygger på samma prognos och elevintervjuer som gjordes 6-18 månader innan, medan resten av intervjuerna utfördes 6-12 månader innan. Detta kan man möjligen ha synpunkter på eftersom vi i de här fallen har använt samma siffror som i 2013 års ansökningar, men det är inga felaktiga uppgifter.

Skolinspektionen har också i sitt beslut tvivlat på att ThorenGruppen har säkrat lärlingsplatser:

- Det är här är något vi tar allvarligt på. Vi har börjat kontrollringa till de personer som vi har kontaktat för att verifiera lärlingsplatserna, säger Joakim Ekblom. Lärlingsplatser har vi arbetat hårt med under många år vilket gett mycket gott resultat. 96 % av alla våra elever har en lärlingsplats, på flera orter 100 %.

- Vi kommer nu ort för ort se över besluten och därefter se var vi kommer att överklaga besluten. Vi kommer samtidigt att se över våra ansökningsrutiner och undersökningsmetoder för att de på alla sätt ska överensstämma med Skolinspektionens krav på ansökningar i framtiden.

ThorenGruppen är också kritiska till hanteringen av ärendet.

- Skolinspektionen lämnade ut beslutet till Dagens Nyheter i fredags innan vi tilläts få ta del av det. Vi nekades att få beslutet av Andreas Spång i fredags eftermiddag med motiveringen att vi måste få det i ett rekommenderat brev, säger Raja Thoren. Det blir en näst intill löjeväckande situation när vi inte kan bemöta medias frågor för att vi som svarande inte fått beslutsunderlaget.

Vid frågor vänligen kontakta Joakim Ekblom, Marknads- och kommunikationschef, 070-795 00 30, joakim.ekblom@thorengruppen.se

ThorenGruppen AB är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag med stort samhällsengagemang. Företaget grundades 1999 och har expanderat varje år. Idag är vi över 800 medarbetare och driver bl a gymnasieskolor, grundskolor och vuxenutbildning från Luleå i norr till Malmö i söder.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Våra uppgifter är korrekta. Vi har funnits i 15 år och driver en framgångsrik, seriös och uppskattad skolverksamhet. Vi har visat att våra prognoser under alla år varit korrekta och även har överträffats. 96 % av våra elever en lärlingsplats (APL). Därför begriper vi inte Skolinspektionens motiv bakom det här beslutet och vi är också kritiska till deras sätt att hantera ärendet
Raja Thoren, ägare och grundare.
Vi har tillämpat vedertagen undersökningspraxis. Vi har gjort totalt drygt 46 000 intervjuer, men antalet unika samtal är ca 36800. På de orter där vi ansökt om gymnasieskola har vi i flera fall sökt flera olika gymnasieskolor. Det gör att vi i ett samtal med en respondent kan ha frågat om tre olika gymnasieskolor. Ett samtal kan alltså ha resulterat i tre intervjuer.
Joakim Ekblom, Marknads- och kommunikationschef för ThorenGruppen
På några av orterna har elevunderlaget och situationen på orten inte ändrats sedan vi gjorde undersökningarna 2013, så 13400 av intervjuerna bygger på samma prognos och elevintervjuer som gjordes 6-18 månader innan, medan resten av intervjuerna utfördes 6-12 månader innan. Detta kan man möjligen ha synpunkter på eftersom vi i de här fallen har använt samma siffror som i 2013 års ansökningar, men det är inga felaktiga uppgifter.
Joakim Ekblom, Marknads- och kommunikationschef för ThorenGruppen
Det är här är något vi tar allvarligt på. Vi har börjat kontrollringa till de personer som vi har kontaktat för att verifiera lärlingsplatserna. Lärlingsplatser har vi arbetat hårt med under många år vilket gett mycket gott resultat. 96 % av alla våra elever har en lärlingsplats, på flera orter 100 %.
Joakim Ekblom, Marknads- och kommunikationschef för ThorenGruppen
Vi kommer nu ort för ort se över besluten och därefter se var vi kommer att överklaga besluten. Vi kommer samtidigt att se över våra ansökningsrutiner och undersökningsmetoder för att de på alla sätt ska överensstämma med Skolinspektionens krav på ansökningar i framtiden.
Joakim Ekblom, Marknads- och kommunikationschef för ThorenGruppen
Skolinspektionen lämnade ut beslutet till Dagens Nyheter i fredags innan vi tilläts få ta del av det. Vi nekades att få beslutet av Andreas Spång i fredags eftermiddag med motiveringen att vi måste få det i ett rekommenderat brev. Det blir en näst intill löjeväckande situation när vi inte kan bemöta medias frågor för att vi som svarande inte fått beslutsunderlaget.
Raja Thoren, ägare och grundare