Inlösen av Thule Groups teckningsoptionsserie 2014/2018

Report this content

Thule Groups teckningsoptionsserie 2014/2018 har avslutats och detta medför att antalet aktier i bolaget ökar med 1 135 696. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår därmed till 103 208 606.

Samtliga nytecknade aktier har avyttrats. Teckningskursen för aktierna var 121,10 kr per aktie och Thule Group AB (publ) har tillförts cirka 137,5 miljoner kr genom utnyttjandet av teckningsoptionerna.

Teckningsoptionerna i teckningsoptionsserie 2014/2018 har innehafts av vd, andra ledande befattningshavare samt styrelsens ordförande (sammanlagt nio personer). Villkoren för bestämmandet av lösenpriset för teckningsoptionerna har inneburit att taket för högsta realisationsvärde uppnåddes vid en aktiekurs om 137,30 kr.

I samband med inlösen av teckningsoptionsprogrammet återköper Thule AB 208 333 teckningsoptioner från Frederic Clark samt 12 940 teckningsoptioner från Schuyler Horton, bägge amerikanska medborgare, vilka av regulatoriska skäl inte omfattats av placeringen. Dessa teckningsoptioner avses makuleras utan att utnyttjas. Köpeskillingen för de återköpta teckningsoptionerna har bestämts till marknadsvärdet för teckningsoptionerna, motsvarande cirka 11,9 miljoner kr.

Även efter försäljningen kvarstår vd, företagsledning och styrelsens ordförande som betydande aktieägare i bolaget och äger tillsammans cirka 1,5 procent av aktierna i bolaget, motsvarande ett värde av cirka 270 miljoner kr baserat på aktiens stängningskurs måndagen den 5 mars 2018.

---

Vid frågor vänligen kontakta
Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com

---

Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder bolaget produkter inom produktkategorierna Sport&Cargo Carriers (t.ex takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersport som transporteras med bil), Packs, Bags & Luggage (t.ex. dator- och kameraväskor, vandringsryggsäckar, resväskor), Active with Kids (t.ex cykelkärror, barnvagnar, barncykelstolar), RV Products (t.ex markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar).
Thule Group har cirka 2 200 anställda vid 9 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2016 uppgick till 5,3 miljarder kronor.
www.thulegroup.com  

Taggar: