Möjliga tilläggsköpeskillingen i samband med avyttringen av Thule Groups dåvarande snökedjedivision uteblir då kriterierna för denna ej uppnåtts

Avtalet om försäljning av Thule Group AB:s (publ) snökedjedivision till österrikiska Schneketten AG i september 2015 inkluderade en möjlig tilläggsköpeskilling. Perioden för beräkning av tilläggsköpeskillingen är nu utgången och då kriterierna för utbetalning ej uppnåtts resulterar detta i att eventuell tilläggköpeskilling uteblir.

Försäljningspriset bestod av två delar, en första del på 10 MEUR och en möjlig tilläggsköpeskilling på ytterligare högst 10 MEUR, baserat på försäljningen av snökedjor för de följande två vintersäsongerna. Hälften av den möjliga tilläggsköpeskillingen redovisades efter försäljningen i Thule Groups delårsrapport för tredje kvartalet (Q3) 2015.

Eftersom tilläggsköpeskilling helt uteblir kommer det redovisade beloppet om 5 MEUR att belasta Thule Groups delårsrapport för andra kvartalet (Q2) 2017 och rapporteras som Avvecklade verksamheter.

---
Denna information är sådan information som Thule Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 08:00 CET.
---

---

Vid frågor vänligen kontakta
Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com

---

Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified.erbjuder bolaget produkter inom produkt-kategorierna Sport&Cargo Carriers (t.ex takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersporter som transporteras med bil), Active with Kids (t.ex cykelkärror, barnvagnar, cykelbarnstolar), RV Products (t.ex markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar), Sport&Travel Bags (t.ex. vandrings-ryggsäckar, resväskor) och Bags for Electronic Devices (t.ex. dator- och kameraväskor).
Thule Group har cirka 2 200 anställda vid 8 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över hela världen. Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2016 uppgick till 5,6 miljarder kronor.
www.thulegroup.com   

Taggar:

Om oss

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder vi produkter inom två segment: Outdoor&Bags (bl.a. utrustning för cykel, vatten och vintersporter, takboxar, cykelkärror, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral förmobiltelefoner och annan digital utrustning), samt Specialty (bl.a. snökedjor). Våra produkter säljs på 136 marknader över hela världen. Vi är fler än 2.200 anställda som arbetar på 10 fabriker och fler än 35 försäljningskontor över hela världen. Försäljningen under 2013 uppgick till 4,3 miljarder svenska kronor. Läs mer på www.thulegroup.com

Prenumerera