Thule Group (publ) – Bokslutskommuniké fjärde kvartalet, oktober-december 2018

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 1 157 Mkr (1 006) vilket motsvarar en ökning om 15,0 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade försäljningen med 8,0 procent.

 • Rörelseresultatet uppgick till 64 Mkr (65), vilket motsvarar en minskning med 1,9 procent och en marginal om 5,5 procent (6,5). Justerat för valutakursförändringar minskade rörelseresultatet med 1,6 procent.

 • Nettoresultat uppgick till 44 Mkr (-40).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 16 Mkr (209).

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,42 kr (-0,39).

 • Förvärvet av den ledande nordamerikanska tillverkaren av taktält, Tepui Outdoors Inc., slutfördes den 18 december. Tepui omsatte cirka 6,1 ​​miljoner USD under 2018 och förvärvet förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på Thule Groups totala försäljning och resultat.

   

Helåret

 • Nettoomsättning för helåret uppgick till 6 484 Mkr (5 872) vilket motsvarar en ökning om 10,4 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade försäljningen med 6,0 procent.

 • Rörelseresultatet uppgick till 1 163 Mkr (1 067). Underliggande EBIT uppgick till 1 164 Mkr (1 069), vilket motsvarar en ökning med 8,9 procent och en marginal om 18,0 procent (18,2). Justerat för valutakursförändringar ökade resultatet med 4,2 procent.

 • Nettoresultat uppgick till 837 Mkr (690).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 606 Mkr (972).

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 8,13 kr (6,77).

 • Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 7,0 kr per aktie, vilket motsvarar en utdelning om 722 Mkr, beräknat på antalet utestående aktier den 13 februari, 2019.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.thulegroup.com


Telefonkonferens
En kombinerad press- och analytikerkonferens med Magnus Welander, vd och koncernchef, samt Lennart Mauritzson, CFO, hålls idag onsdagen den 13 februari, 2019, kl 10:00 (CET).
Telefonkonferensen hålls på engelska.
Information om telefonkonferensen finns tillgänglig på www.thulegroup.com

---

Denna information är sådan information som Thule Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 07.45 CET.

---

---

Vid frågor vänligen kontakta
Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com 

---

Om Thule Group

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot
Active Life, Simplified. erbjuder bolaget produkter inom produkt-kategorierna Sport&Cargo Carriers (t.ex. takräcken, takboxar, hållare för cykel-, vatten- och vintersporter, taktält som monteras på bil), Active with Kids (t.ex. cykelkärror, barnvagnar, cykelbarnstolar), RV Products (t.ex. markiser, cykelhållare och tält för husbilar och husvagnar) och Packs, Bags & Luggage (t.ex. vandringsryggsäckar, resväskor och kameraväskor).
Thule Group har cirka 2 300 anställda vid 9 produktionsanläggningar och 35 försäljningskontor över hela världen.
Produkterna säljs på 140 marknader och försäljningen under 2018 uppgick till 6,5 miljarder kronor.
www.thulegroup.com

Taggar:

Om oss

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder vi produkter inom två segment: Outdoor&Bags (bl.a. utrustning för cykel, vatten och vintersporter, takboxar, cykelkärror, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral förmobiltelefoner och annan digital utrustning), samt Specialty (bl.a. snökedjor). Våra produkter säljs på 136 marknader över hela världen. Vi är fler än 2.200 anställda som arbetar på 10 fabriker och fler än 35 försäljningskontor över hela världen. Försäljningen under 2013 uppgick till 4,3 miljarder svenska kronor. Läs mer på www.thulegroup.com