Thule Group (publ) – Delårsrapport andra kvartalet, april-juni 2018

  • Nettoomsättning för andra kvartalet uppgick till 2 155 Mkr (1 955) vilket motsvarar en ökning om 10,2 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade försäljningen med 7,0 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick till 523 Mkr (474), vilket motsvarar en ökning med 10,4 procent och en marginal om 24,3 procent (24,2). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 6,6 procent.

  • Nettoresultat uppgick till 385 Mkr (348).

  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 305 Mkr (416).

  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,73 kr (3,41).

  • Nytt finansieringsavtal - Thule Group har ingått ett nytt låneavtal som ersätter det låneavtal som ingicks i samband med börsintroduktion i november 2014. Det nya låneavtalet, som trädde i kraft den 29 juni 2018, är en revolverande kreditfacilitet om 300 Meur med en löptid på fem år och med en möjlighet till förlängning på upp till två år.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.thulegroup.com

Telefonkonferens
En kombinerad press- och analytikerkonferens med Magnus Welander, vd och koncernchef, samt Lennart Mauritzson, finansdirektör, hålls idag den 19 juli, 2018, kl 10:00 (CET). Telefonkonferensen hålls på engelska.
Information om telefonkonferensen finns tillgänglig på www.thulegroup.com

---
Denna information är sådan information som Thule Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli, 2018, kl. 07.45 CET.
---

---

Vid frågor vänligen kontakta
Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com

---

Om Thule
Varumärket Thule etablerades 1942.Under mottot Bring your life erbjuder Thule globalt ett brett sortiment av produkter som gör det möjligt för aktiva människor att ta med sig sin packning, utrustning och sina barn på ett säkert, enkelt och snyggt sätt.
Thule erbjuder bland annat cykel- och skidhållare, takräcken och takboxar, dator- och kameraväskor, skid- och pjäxbagar  ryggsäckar, samt barnrelaterade produkter som joggingvagnar, barncykelsadlar och cykelvagnar.
Produkterna säljs på 140 marknader över hela världen.
Thule är det största varumärket inom Thule Group.
www.thule.com

Taggar:

Om oss

Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder vi produkter inom två segment: Outdoor&Bags (bl.a. utrustning för cykel, vatten och vintersporter, takboxar, cykelkärror, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor, ryggsäckar och fodral förmobiltelefoner och annan digital utrustning), samt Specialty (bl.a. snökedjor). Våra produkter säljs på 136 marknader över hela världen. Vi är fler än 2.200 anställda som arbetar på 10 fabriker och fler än 35 försäljningskontor över hela världen. Försäljningen under 2013 uppgick till 4,3 miljarder svenska kronor. Läs mer på www.thulegroup.com